Mühendislik ve Temel Bilimler


Sayfa üst logosu

Academic Platform Journal of Engineering and Science

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi mühendisliğin hızla gelişen tüm disiplinleri ile birlikte disiplinler arası çalışmaları da kapsayan, mühendisliğin hem deneysel hem de kuramsal çalışmalarını kendisine konu edinen bir dergidir. Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi mühendislik alanındaki gelişmelerin takip edilmesi, bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine katkıda bulunulması, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin bilimsel yayına dönüştürülmesi ve mühendislik alanında akademik bir kaynak oluşturulması amacıyla yayımlanmaktadır. Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi’nde bilimsel ve özgün araştırma makaleleri, güncel derlemeler ve teknik notlar yayınlanır. Dergi bilimsel ve hakemli bir dergi olup, yılda iki kez elektronik ortamda yayınlanır. Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış makaleleri kabul etmektedir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Anadolu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi - A Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik


Dergimize başvurularınız  yeni sistem üzerinden alınmaya başlanmıştır.
Lütfen başvurularınızı

http://anadolu.dergipark.gov.tr/aubtda

adresini kullanarak yeni sayfamız üzerinden yapınız. 

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi (AUBTD-A), Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan hakemli ve uluslararası bir dergidir. 2000 yılından beri, yılda iki kez düzenli olarak basılmaktadır. 2016 yılından itibaren yılda dört kez ve sadece elektronik olarak basılacaktır.

Dergiye sadece İngilizce yayınlar kabul edilmektedir.

AUBTD-A; EBSCO, DOAJ ve Ulakbim Mühendislik ve Temel Bilimleri Veri Tabanı (MTBVT) tarafından taranmaktadır.

AUBTD-A, mühendislik ve uygulamalı bilimler alanındaki yüksek kaliteli orijinal makaleleri yayınlar. Bilim ve teknoloji alanındaki önemli konularla ilgili özel sayılar da yayımlanabilir. 

Dergi, aşağıda verilmiş olan uygulamalı bilimler ve teknoloji alanındaki araştırma makalelerini yayımlar; Fizik, Biyoloji, Matematik, İstatistik, Kimya ve Kimya Mühendisliği, Çevre Bilimleri ve Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Yer ve Atmosfer Bilimleri, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Bilişim, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Havacılık ve Uzay, Sağlık Bilimleri, Farmasötik Bilimler vd.

 

SAHİBİ
Naci GÜNDOĞAN, Anadolu Üniversitesi Rektörü

 

EDİTÖRLER KURULU

Nedim DEĞİRMENCİ, Baş Editör
E-mail: ndegirmenci@anadolu.edu.tr

Müfide BANAR, Yardımcı Editör
E-mail: mbanar@anadolu.edu.tr 

Yunus ÖZDEMİR, Yardımcı Editör
E-mail: yunuso@anadolu.edu.tr

 

STİL EDİTÖRÜ
Aysun ÖZKAN 

İNGİLİZCE DİL EDİTÖRÜ
Barış ERBAŞ

 

ALAN EDİTÖRLERİ

Dilek AK (Eczacılık Fakültesi, Anadolu Üniversitesi, Türkiye)

Uğur AVDAN (Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, Anadolu Üniversitesi, Türkiye)

Erhan AYAS (Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, Anadolu Üniversitesi, Türkiye)

Aydın AYBAR (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Anadolu Üniversitesi, Türkiye)

Recep BAKIŞ (İnşaat Mühendisliği Bölümü, Anadolu Üniversitesi, Türkiye)

Henry BERGMAN (Anhalt University, Almanya)

Karel BOUZEK (University of Chemistry and Technology,  Çek Cumhuriyeti)

Berrin BOZAN (Kimya Mühendisliği Bölümü, Anadolu Üniversitesi, Türkiye)

Harun BÖCÜK (Biyoloji Bölümü, Anadolu Üniversitesi, Türkiye)

Vakıf CAFER (Matematik Bölümü, Anadolu Üniversitesi, Türkiye)

Aydan CAVCAR (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Anadolu Üniversitesi, Türkiye)

Müjdat ÇAĞLAR (Fizik Bölümü, Anadolu Üniversitesi, Türkiye)

Yunus Ali ÇENGEL (Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye)

Feyza ÇİNİCİOĞLU (İstanbul Üniversitesi, Türkiye)

Fatih DEMİRCİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, Anadolu Üniversitesi, Türkiye)

Nihal ERGİNEL (Endüstri Mühendisliği Bölümü, Anadolu Üniversitesi, Türkiye)

Eftade GAGA (Çevre Mühendisliği Bölümü, Anadolu Üniversitesi, Türkiye)

Hasan Ferdi GERÇEL (Kimya Mühendisliği Bölümü, Anadolu Üniversitesi, Türkiye)

Ömer Nezih GEREK (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Böl., Anadolu Üniversitesi, Türkiye)

Emrah GÖKALTUN (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Anadolu Üniversitesi, Türkiye)

Serdar GÖNCÜ (Çevre Mühendisliği Bölümü, Anadolu Üniversitesi, Türkiye)

Zerrin AŞAN GREENACRE (İstatistik Bölümü, Anadolu Üniversitesi, Türkiye)

Cihan KALELİ (Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Anadolu Üniversitesi, Türkiye)

Refail KASIMBEYLİ (Endüstri Mühendisliği Bölümü, Anadolu Üniversitesi, Türkiye)

Süleyman KAYTAKOĞLU (Kimya Mühendisliği Bölümü, Anadolu Üniversitesi, Türkiye)

Ali Savaş KOPARAL (Çevre Mühendisliği Bölümü, Anadolu Üniversitesi, Türkiye)

Mustafa KORKMAZ (Matematik Bölümü, ODTÜ, Türkiye)

Semra KURAMA (Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, Anadolu Üniversitesi, Türkiye)

Susumu NII (Nagoya University, Japonya)

Asiye Safa ÖZCAN (Kimya Bölümü, Anadolu Üniversitesi, Türkiye)

Emrah PEKKAN (Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, Anadolu Üniversitesi, Türkiye)

Mustafa TOMBUL (İnşaat Mühendisliği Bölümü, Anadolu Üniversitesi, Türkiye)

Önder TURAN (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Anadolu Üniversitesi, Türkiye)

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Anka E-Dergi: Teknik ve Sosyal Bilimler

 Anka E-Dergi: Teknik ve Sosyal Bilimler aşağıdaki indekslerde taranmaktadır:

 

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Bilişim Teknolojileri Dergisi


Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Bitlis Eren University Journal of Science and Technology

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Bor Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi

 

Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesinin resmi yayınıdır. Fen ve Mühendislik Bilimleri ulusal ve uluslararası araştırmaları yayınlar. Dergi, yılda 4 kez çevrimiçi olarak yayınlanır.

ISSN: 1300-1949

2002-2011 arası yayınlanan sayılara, aşağıdaki adresten ulaşılabilir:

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/index2.php?name1=fenbilimleri

 

Kapsam

Fen Bilimleri (Biyokimya, Biyoloji, Kimya, Fizik, İstatistik, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik)

Mühendislik Bilimleri (Bilgisayar, Çevre, Elektrik-Elektronik, Endüstri, Enerji Sistemleri, Geomatik, Gıda, İnşaat, Jeofizik, Jeoloji, Kimya, Maden, Makina, Metalurji ve Malzeme, Nanoteknoloji, Nükleer Enerji, Petrol ve Doğal Gaz, Ulaştırma, Havacılık Mühendislikleri)

    

Dizin

Akademik Dizin:

Arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi

Bielefeld Academic Search Engine (BASE)

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Directory of Research Journal Indexing (DRJI)

Google Scholar

Index Copernicus

Thomson Reuters Zoological Record

Ulakbim TR-Dizin

WorldCat

 

Sahibi:

Prof.Dr. İsmail ÇELİK

 

Baş Editor:

Prof.Dr. İsmail ÇELİK

 

Yazı İşleri Müdürü:

Y.Doç.Dr. Adil ELİK

 

Editorler:

Doç.Dr. Baki KESKİN

Doç.Dr.  Nilüfer TOPSAKAL

Doç.Dr. Serkan AKKOYUN

Y.Doç.Dr. Adil ELİK

Y.Doç.Dr. Nüket KARTAL TEMEL

 

Alan Editörleri:

Prof.Dr. Sezai ELAGÖZ 

Prof.Dr. İdris ZORLUTUNA

Prof.Dr. Şifa TÜRKOĞLU

Doç.Dr. Muhammet BEKÇİ 

Doç.Dr. Hülya KURŞUN

Doç.Dr. Duran KARAKAŞ 

Doç.Dr. Birnur AKKAYA

 

Editorler Kurulu:

Prof.Dr. Münevver SÖKMEN (KGTU)

Prof.Dr. Hüseyin MERDAN (TOBB ETU)

Prof.Dr. Mehmet AKKURT (Erciyes U)

Prof.Dr. Mustafa KAVUTÇU (Gazi University)

Prof.Dr. Ali Fazıl YENİDÜNYA (Cumhuriyet University)

Prof.Dr. Songül KAYA MERDAN (METU)

Prof.Dr. Yeşim SAĞ AÇIKEL (Hacettepe University)

Prof.Dr. Mehmet ŞİMŞİR (Cumhuriyet University)

Prof.Dr. Atalay SÖKMEN (KGTU)

Prof.Dr. Ramazan GÜRKAN (Cumhuriyet University)

Assoc.Prof.Dr. Mustafa YILDIRIM (Cumhuriyet University)

Assoc.Prof.Dr. Ali DELİCEOĞLU (Erciyes University)

Assoc.Prof.Dr. Tuncay BAYRAM (Sinop University)

Assoc.Prof.Dr. Gökhan KOÇAK (Erciyes University)

 

Son Okuyucu:

Y.Doç.Dr. Tuba MERT

 

Mizanpajcılar:

Arş.Gör. Esra Merve YILDIRIM

Abdullah SAYIR

 

Sayfa Düzenleyiciler:

Arş.Gör.  Özgür İNCE

Arş.Gör. Abdulkadir ŞEKER

 

Sekreter

Arş.Gör. Hacı Ahmet KARADAŞ

csj@cumhuriyet.edu.tr

cumhuriyetfendergi@gmail.com


Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi, 58140 Sivas

Telefon: 0346 2191010-1522

E-posta: csj@cumhuriyet.edu.tr  -  cumhuriyetfendergi@gmail.com

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cumuscij

https://www.facebook.com/pages/CSJ-CFD/211371508958328

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Disaster Science and Engineering

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Doğal Afetler ve Çevre Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Dergimize yeni yayın gönderme işlemleri http://dergipark.gov.tr/dubited adresinden yapılmaktadır

Dergimizin Ocak 2017 Sayısı http://dergipark.gov.tr/dubited adresinde yayınlanmıştır.

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yılda iki kez elektronik ortamda yayımlanan hakemli bir dergidir. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi fen bilimleri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak bu çalışmaları bilim adamlarına, uzmanlara ve kamuoyuna duyurmayı amaçlar. Bu amaçla dergide, fen bilimleri alanındaki teorik ve deneysel özgün araştırmalarla birlikte derleme türünde çalışmalar da yayınlanmaktadır.

Yayınlanan son sayıda yer alan makalelere aşağıdan erişebilirsiniz.

 

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

EJOSAT: European Journal of Science and Technology, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisinde Mühendislik ve Temel Bilimlerin tüm dallarında Türkçe ve İngilizce özgün araştırma makaleleri ve derlemeler yayımlanmaktadır. EJOSAT Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere senede iki yayın yapmaktadır. EJOSAT dergisi Dergipark, DRJI, Sjournals, Akademikdizin, Zotero, Mendeley, citefactor ve Google Scholar tarafından taranmaktadır

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

El-Cezeri Journal of Science and Engineering

The El-Cezerî Journal of Science and Engineering (ECJSE) is a research journal covering Science and Engineering subjects published since 2014. ECJSE publishes three issues per year of rigorous and original contributions in the Science disciplines of Chemistry, Sciences, and Physics, and in the Engineering disciplines of Civil, Chemical, Electrical, Mechanical, Mechatronic, Naval Architecture and Marine Engineering, Computer Science and Engineering, and along with a Theme Issue on specific topic.  

Manuscripts must be submitted in the English or Turkish language irrespective of the native language of the author(s). All manuscripts are considered for review subject to the author(s)’ written undertaking that they have not been and will not be published elsewhere in any format, and that there are no ethical concerns with the contents of the manuscripts or data collection. The author(s) warrant that the information submitted is not redundant and respects general guidelines of ethics in publishing.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

EMO BİLİMSEL DERGİ

DERGİ SAYILARI

2015

Kapak sayfası

Cilt 5, Sayı 10 (2015): EMO BİLİMSEL DERGİ / ARALIK 2015

EMO Bilimsel Dergi, bu sayısı ile beraber beşinci yılını tamamlamaktadır. Geçtiğimiz beş yıl süresince EMO Bilimsel Dergi’nin çıkan on sayısından dört tanesi ; Elektrik Makinaları, SAVTEK, ELECO ve YEKSEM başlıkları ile Özel Sayı olarak basılmıştır.

Bu sayımız YEKSEM Özel Sayısı olarak hazırlanmıştır. EMO tarafından Çukurova Üniversitesi ve Mustafa Kemal Üniversitesi`nin desteğiyle düzenlenen VIII. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (YEKSEM), 15-16 Ekim tarihlerinde Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi’nde gerçekleştirilmişti. 

 

 

 

 
 
Kapak sayfası

Cilt 5, Sayı 9 (2015): EMO BİLİMSEL DERGİ / HAZİRAN 2015

İÇİNDEKİLER

EMO Bilimsel Dergi dokuzuncu sayısıyla birlikte beşinci yılına girmiş bulunmaktadır. Akademik ve teknolojik bilimsel makale türünde hazırlanmış üç makalenin yer aldığı bu sayısı ile beraber EMO Bilimsel Dergi’de bugüne kadar yayımlanmış makale sayısı elli dörde ulaşmıştır.
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından derginin yayın politikasının ve bilimsel içeriğinin belirlenme yetkisi bütünüyle derginin Yayın Kurulu ve Danışma Kurulu’na bırakılmıştır.

Devamı için tıklayınız


 

2014

Kapak sayfası

Cilt 4, Sayı 8 (2014): EMO BİLİMSEL DERGİ / ARALIK 2014

İÇİNDEKİLER

EMO Bilimsel Dergi akademik ve teknolojik bilimsel makale türünde hazırlanmış dört makalenin yer aldığı bu sayısıyla dördüncü yılını tamamlamaktadır. Dergimiz yayın hayatına başladığından bu yana sekiz sayı çıkarılmış ve bu sayılarda toplam elli bir adet makale yayımlanmıştır.

“EMO Bilimsel Dergi”nin çıkarılma kararını verirken hedeflerimizden biri ülkemiz üniversitelerinde, sanayi kuruluşlarında ve diğer araştırma kurumlarında yürütülen bilimsel ve/veya teknolojik çalışmaların bir arada paylaşılabileceği bir platform yaratmaktı. Bugün geldiğimiz noktada, dergimizde yer alan makalelere bakarak, bu amacımızı büyük ölçüde yerine getirebildiğimizi söylemekten sevinç duyuyoruz. Ancak, üniversitelerdeki araştırmacıların akademik makaleleri kadar sanayide ve ARGE merkezlerinde çalışan mühendislerin yaptığı ilginç uygulama çalışmalarına yer verememiş olmamızı bir eksiklik olarak değerlendiriyoruz. Bu konuda Yayın Kurulu olarak proaktif bir yaklaşımla teknolojik özgünlük içeren çalışmalara daha çok yer vermek için çalışılacaktır.

Devmaı için tıklayınız.

Kapak sayfası

Cilt 4, Sayı 7 (2014): EMO Bilimsel Dergi /Haziran 2014

İÇİNDEKİLER

EMO Bilimsel Dergi’nin elinizde bulunan yedinci sayısını sunmanın sevincini yaşıyoruz. En az ulusal düzeyde bilimsel/teknolojik özgünlük içeren araştırmaları Türkçe yayımlayarak akademik çalışmaları sanayiye ve sanayide yapılan çalışmaları da akademik ortama taşıma hedefiyle yola çıkan EMO Bilimsel Dergi yedinci sayısıyla dördüncü yılına girerken bu hedefini belli bir ölçüde yerine getirmiş görünüyor.

Devamı için Tıklayınız


 

2013

Kapak sayfası

Cilt 3, Sayı 6 (2013): EMO BİLİMSEL DERGİ /ARALIK 2013

İÇİNDEKİLER

EMO Bilimsel Dergi elinizdeki altıncı sayısı ile birlikte üçüncü yılını geride bırakmaktadır. Dergimiz elektrik, elektronik, bilgisayar ve biyomedikal disiplinlerinde yazılmış akademik özgün bilimsel araştırmalar ile uygulama çalışmalarına yer verilmektedir. Altıncı sayımızda bu disiplinlerde yer alan yedi makale bulunmaktadır. Bunlardan üçü ELECO Özel sayısı makalesi, üçü Savunma Teknolojileri ve biri de bilgisayar mühendisliği alanlarında yazılmış akademik/teknolojik makalelerdir. ELECO Özel Sayısı, 29 Kasım-1Aralık 2012 tarihleri arasında, EMO Bursa Şubesi, Uludağ Üniversitesi Mü- hendislik-Mimarlık Fakültesi ve İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi ortaklığında gerçekleştirilen “Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ve Fuarı, ELECO’2012”de yer alan çalışmalar arasından seçilmiş makaleleri kapsamaktadır. ELECO Özel Sayısının Konuk Editörlüğünü ELECO 2012 Düzenleme Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Özcan Kalenderli yapmıştır. Seçilmiş makaleler genişletilerek EMO Bilimsel Dergiye gönderilmiş ve Prof. Dr. Özcan Kalenderli’nin editörlüğünde tekrar hakem değerlendirmelerine tabi tutularak kabul edilen makaleler yayına çıkarılmıştır. EMO Bilimsel Dergi Yayın Kurulu olarak ELECO 2012 düzenleyicilerine ve özverili çalışmasıyla dergimize yaptığı bu önemli katkıdan ötürü Prof. Dr. Sayın Özcan Kalenderli’ye teşekkür ediyoruz.

Devamı için tıklayınız

Toplam 10 ögeden 1 - 5 arası     > >>

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Engineering Sciences

DOI: 10.12739

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Erzincan University Journal of Science and Technology

Erzincan University Journal of Science and Technology is a peer review journal published twice a year in June and December. Original research results, scientific reviews and short communication notes in various fields of science and engineering are considered for publication.The publication languages of the journal are Turkish and  English. Manuscripts submitted must not have been published as copyrighted material elsewhere. Manuscripts under review must also not be submitted for consideration by other publication as copyrighted material. All responsibility of the studies belong to the author(s). DOI number via CrossRef is given to the articles which will be published in the journal.

New website for submit

http://dergipark.gov.tr/erzifbed


   ISSN: 1307-9085

e-ISSN: 2149-4584

 doi crossref ile ilgili görsel sonucu         

doi crossref ile ilgili görsel sonucu       dergipark ile ilgili görsel sonucu

Seçenekler için tıklayın   

   jifactor ile ilgili görsel sonucuhttp://www.sindexs.org/ ile ilgili görsel sonucu

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

European Journal of Engineering and Natural Sciences

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

European Journal of Forest Engineering

(EJFE) is a semi-annual peer-reviewed research journal published by Forest Engineering and Technologies Platform in Turkey.

EJFE is an international scientific journal that aims to publish pure and applied researches in the field of forest engineering and technologies. The journal offers original research articles and subject reviews addressing the following of main topics;

 • Forest harvesting and transportation
 • Forest road planning and construction
 • Best management practices to protect soil and water resources
 • Sustainable management of multi-use natural resources
 • Small-scale forest operations
 • Engineering economy, cost estimation
 • Ergonomics, training, safety
 • Engineering solutions for natural disasters
 • Precision forestry and IT applications in forestry activities

EJFE is dedicated to provide an international forum for presenting high quality empirical and theoretical articles concerning technical, economic, and social aspects of forestoperations and technologies.

Aim and Scope

European Journal of Forest Engineering is a peer-reviewed open access journal, which publishes high scientific level research articles and subject reviews, exclusively in English, on topics dealing with forest engineering and technologies. The aims of EJFE are to report existing practices and innovations presented by scientists and professionals in the field of forest engineering, to encourage communication between academic/research institutions and industry, and to bridge the gap between researchers and decision makers. The journal promotes the latest scientific findings, empirical and theoretical researches on following areas; 

 • Forest transportation
 • Wood supply chain and transportation logistics
 • Forest harvesting
 • Forest operations and technologies
 • Forestry mechanization
 • Forest road design
 • Forest road construction and maintenance
 • Forest road infrastructures and their assessment
 • Forest utilization and planning
 • Operations planning
 • Small-scale forest operations
 • Forest biomass harvesting, estimation, and utilization
 • Harvesting non-wood forest products
 • Sustainable forest management studies
 • Best management practices to protect soil and water resources
 • Engineering applications in watersheds
 • Terramechanics in forestry
 • Engineering economy, cost estimation
 • Ergonomics and human factor in forestry
 • Workforce education,  training, and safety
 • Operations Researches (OR) in forestry
 • Engineering solutions for natural disasters
 • Precision forestry applications
 • Monitoring and assessment of forest resources
 • Information Technologies (ITs) in forestry activities
 • GIS and Remote Sensing applications in forestry
 • Forest surveying and photogrammetry

Abbreviated Journal Title

The official abbreviated journal title is Eur J Forest Eng                                                                 

Publication Period

European Journal of Forest Engineering is published in two issues (in April and October) per year.

Open Access Policy

European Journal of Forest Engineering provides immediate open access to its content under open access policy, which guaranty the free and unlimited access, for anyone, to entire content of the all published articles for a greater global exchange of knowledge. The users are free to “read, copy, distribute, print, search or refers to the full text of these articles”, as long as proper attribution and stating EJFE as a source is included.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Fizik Eğitimi ve Felsefesi

Fizik Eğitimi ve Felsefesi (FEF) Uluslararası, hakemli açık erişimli, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) tarafından desteklenen bilimsel bir dergidir. Dergi Fizik Eğitimi, Fizik Öğretimi ve Fizik Felsefesi üzerine yapılan deneysel ve teorik tüm alanlardaki çalışmaları kapsar. FEF yılda iki kez Türkçe ve İngilizce dillerinde ücretsiz olarak yayınlanır. Dergi dünyanın her ülkesinden araştırmacıların derleme, tekrar/doğrulama niteliğindeki ve yeni değerlendirme araçlarının tanımlanması çalışmalarını kabul eder. Yeni araştırma teknikleri ve metotlarının rapor edilmesi, karşılaştırılması ve eleştirilmesi de kabul edilecektir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (GUFBED), Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nün yayın organıdır. Dergi kapsamında bütün Fen, Teknoloji, Mühendislik, Tarım ve Mimarlık Alanlarında daha önce başka yerlerde yayınlanmamış, özgün, araştırma makaleleri, derlemeler ve editöre mektuplar yayınlanır. Dergi bilimsel ve hakemli bir dergi olup, 2011 yılı Ocak ayında yayın hayatına başlamıştır. Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez elektronik ortamda yayımlanır. 

Derginin amacı “Gelişen ve Geliştiren Üniversite” sloganı ile yola çıkan Gümüşhane Üniversitesinin hedeflerinin bir parçası olarak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin bilimsel yayına dönüştürülmesi, ulusal ve uluslararası indekslere girerek evrensel bilime katkı sağlamaktır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

International Journal of Applied Mathematics, Electronics and Computers

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

International Journal of Automotive Engineering and Technologies

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

International Journal of Computational and Experimental Science and Engineering

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

International Journal of Engineering Technologies

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

International Journal of Thermodynamics

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

IU-JEEE

Istanbul University - Journal of Electrical & Electronics Engineering

The aim of this international journal , Istanbul University - Journal of Electrical & Electronics Engineering (IU - JEEE) is to support especially the research of young scientists and to publish a highly qualified periodical about new approaches on electrical ,electronics and computer engineering. (IU - JEEE) is being published twice a year (January and July). IU-JEEE is referenced by CIRS.net (International Center for Scientific Research website).IU-JEEE is also referenced by TUBITAK Ulakbim.IU-JEEE is indexed in the Elsevier Engineering Index "Compendex" since 2005.

   All the submitted papers are peerly reviewed by international scientists.

   We believe that (IU - JEEE) will encourage new researchers in Turkey and the world.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Journal of Algebra Combinatorics Discrete Structures and Applications

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Journal of International Scientific Researches (Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi)

The Journal of International Scientific Researches (Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi) akademik hakemli bir e-dergidir. İnsan ve toplum bilimlerinin her alanına yönelik Türkçe başta olmak üzere diğer dillerde alanına yenilik getiren özgün makalelere yer verir. Dergi, makaleler yanında bilimsel çeviri ve kitapların tanıtımlarını da yayımlar. Yılda en az iki sayı yayımlanır. Gerekli görüldüğü takdirde özel sayı(lar) da yayımlanabilir. 

Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, alanlarında uzman en az iki hakeme çift taraflı kör hakemlik yöntemiyle gönderilir.  Hakemlerden birini olumsuz olması durumunda yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Son karar dergi danışma ve yayın kurulunda verilir.

ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK OLMASI İÇİN GÖNDERİLERİNİZDE AD-SOYAD GİBİ KİŞİSEL KİMLİĞİNİZİ BELİRTECEK BİLGİLER BULUNMAMALIDIR. BU BİLGİLER HAKEM DEĞERLENDİRMESİNDEN SONRA EKLENECEKTİR.

Yazılardaki sorumluluk yazar(lar)ına aittir. Yazılarını dergiye gönderen yazarlar yazılarının telif haklarını dergimize vermeyi kabul etmiş sayılırlar.

The Journal of International Scientific Researches (Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi), yurtiçi veya yurtdışında akademik konferans, sempozyum, çalıştay vb. düzenler veya bunlara destek olur. Bu tür çalışmalarda sunulan bildirilerin tam metinlerine başka yerde yayımlanmamış olması kaydıyla yer verir. 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Journal of Logic, Mathematics and Linguistics in Applied Sciences

An international peer reviewed research journal

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of Military and Information Science

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of Nuclear Sciences

Journal of Nuclear Sciences aims integrating scientists developing different methods  and techniques used in different fields of Nuclear Sciences. Some topics that fall into the scope of the journal can be listed as: Luminesance Mechanisms, Luminescent Materials, Dosimetric studies of materials, Radioactive Dating  used in Archaeology and Geology, Radiation Physics, Dosimeters, ESR Spectroscopy, Mechanisms of Interaction of Radiation with Matter, Radiation Detection and Measurement Methods, Radionuclide Metrology, Neutron and Reactor Physics, Nuclear Materials Science, Radiation Spectroscopy such as alpha, gamma and LSC, Medical Physics, Radiation Imaging, Medical Imaging Systems, Medical Dosimetry, Monte Carlo Simulation Studies, Radiation Protection Methods, Nuclear Safety, Nuclear Forensic Sciences, Nuclear Safeguard Research, Research and applications  for Ionizing Radiation Shielding Techniques, Radioisotope, Nuclear Techniques in Plant Breeding and Radiation Applications.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

J. Turk. Chem. Soc., Sect. A: Chem.

Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry

Dergimiz açık erişimli olarak hizmet verecektir. Analitik kimya, anorganik kimya, biyokimya, fiziksel kimya, organik kimya, elektrokimya ve polimer kimyası alanlarında eserler kabul edilecektir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of Thermal Engineering

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisinin amacı Mühendislik, Mimarlık ve Fen bilimleri alanlarında özgün çalışmalara yer vererek bu alanlardaki gelişmelere katkı sağlamaktır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Kirklareli University Journal of Engineering and Science

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Marmara Fen Bilimleri Dergisi

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yılda 4 defa (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayınlanan Fen Bilimleri Dergisi (MÜFBED) Temel Bilimler ve Mühendislik alanlarında

 • özgün araştırma makaleleri,
 • lisansüstü tez makaleleri,
 • derleme makaleleri,
 • editöre mektupları

kabul etmektedir. Dergi hakemli dergi olup dergi yönetim kurulunun ön değerlendirmesinden geçtikten sonra önerdiği en az iki hakemin onayı ile kabul edilir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

MSAEN

Mathematical Sciences and Applications E-Notes

Mathematical Sciences and Applications E-Notes (MSAEN) is a fully-refereed electronic journal. Journal is devoted to the high quality publication of current research developments in the fields of mathematics.

It is our pleasure to inform you that we have launched the first issue of Mathematical Sciences and Applications E-Notes (MSAEN) Vol. 2 No. 2 (2014).

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

http://dergipark.gov.tr/makufebed

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin bilimsel veri üretimi ve paylaşımı konusunda lider bir üniversite olma hedefinin bir parçası olarak 2010 yılında yayımlanmaya başlayan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Online ISSN: 1309-2243), üniversitemizde, ülkemizde ve yurtdışında yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarının bilimsel yayınlara dönüştürülebilmesi için önemli bir araç olma amacındadır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi temel ve uygulamalı bilim dallarında hazırlanmış özgün araştırma ve derleme makalelerin yayımlandığı hakemli bir dergidir. Araştırma notu ve editöre mektup gibi yazılar da yayım için değerlendirilmektedir. Türkçe ve İngilizce makalelerin yayımlandığı dergi 6 ayda bir yayımlanmakta olup 2 sayıda bir cilt tamamlanmaktadır. 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Mugla Journal of Science and Technology

Muğla Fen Bilimleri ve Teknoloji Dergisi’nin kapsamı, temel bilimler, mühendislik ve teknoloji ile ilgili tüm konulardaki orijinal araştırmalardan oluşur. Bilim ve teknolojinin çeşitli alanlarında orijinal araştırma sonuçları, bilimsel yorumlar ve kısa iletişim notları yayına kabul edilir. Derginin yayın dili İngilizcedir. 

Mugla Journal of Science and Technology dergisi; Uluslararası İndeksler Tarafından Taranan Hakemli Dergi statüsüne kavuşmuştur. The Directory of Research Journal Indexing (DRJI; www.drji.org) dergimizi tarama kararı almıştır.

Bu dergi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yayınlanmaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi

 e-ISSN: 1308-6693


Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 2010 yılında kurulmuş Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi editörlüğünde alan indekslerince taranan ulusalararası hakemli bir bilimsel araştırma dergisidir. Mühendislik bilimleri alanında düzenli olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda üç sayı şeklinde yayımlanır. Yayınlanmak üzere gönderilen bütün makaleler; hakemler ve editörler tarafından değerlendirilir. Dergide Çift Körleme uygulanır. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez. Aynı şekilde yazarların isimleri de hakemlere bildirilmez. Dergide, Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi, derleme ve çeviri türünde bilimsel çalışmalar yayınlanmaktadır. Dergiye yayınlanmak için gönderilen her makaleye bir DOI numarası verilir ve makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır. Ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi şuan itibariyle aşağıda listelenen veri tabanı tarafından taranmaktadır:

 • GOOGLE SCHOLAR
 • EBSCOHOST  Ayrıca ULAKBIM-TR Mühendislik VT tarafından izleme süreci devam etmektedir.

  DERGİPARK YENİ SİSTEME TAŞINDIK. Dergimize 2017 yılından itibaren yayın göndermek için lütfen buraya tıklayınız. .

  Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

  Natural Volatiles & Essential Oils

  Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

  Sayfa üst logosu

  Nature Sciences

  DOI: 10. 12739

  Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

  Sayfa üst logosu

  Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi

  Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, yayın dili Türkçe veya İngilizce olan fen bilimleri, mühendislik ve doğa bilimleri alanlarındaki özgün çalışmalara ve derlemelere yer veren ulusal hakemli bir dergidir. Dergi hem online hemde basılı olarak yılda iki sayı çıkarır.

  ISSN No     : 2148-4651 Online

  ISSN No     : 2148-466X Basılı

  Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

  Ormancılık Araştırma Dergisi

  Duyurulur:

  Ormancılık Araştırma Dergisi; yeni adresi olan http://dergipark.gov.tr/ogmoad adresinden makale kabul etmeye devam etmektedir. Lütfen dergimizi yeni adresinden takip ediniz.

  Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

  Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

  Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi’nin DergiPark internet sayfasına hoşgeldiniz.

  Dergimize tüm makale gönderme ve değerlendirme işlemleri çevrimiçi olarak http://pajes.pau.edu.tr/adresi üzerinden yapılmaktadır.

  Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

  Sayfa üst logosu

  Physical Sciences

  DOI: 10. 12739

  Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

  Sayfa üst logosu

  Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

  Önemli DUYURU!!!

  Dergimiz gönderi kabulüne yeni sistem üzerinden devam edecektir. Gönderi yapmak isteyen yazarların aşağıdaki link üzerinden gönderi yapmaları gerekmektedir.

  Yeni Makale Göndermek için tıklayınız


  Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SAÜFenBilDer), Ocak 1997’de kurulmuş bir dergidir. SAÜFenBilDer, 2012 yılından itibaren fen, mühendislik ve doğa bilimleri alanlarında olmak üzere düzenli olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda üç sayı halinde yayımlanan uluslararası hakemli ve indeksli bir dergidir. Yayınlanmak üzere gönderilen bütün makaleler, editör, yayın danışma kurulu ve hakemlerce değerlendirilir. Dergimizde Türkçe veya İngilizce yazılmış orijinal araştırma makalesi türünde bilimsel çalışmalar yayınlanır. SAÜFenBilDer 2015 yılından itibaren yayınlanan sayılarıyla birlikte TUBİTAK-ULAKBİM Mühendislik ve Temel Bilimler Veritabanı(TR-Dizin) tarafından taranmaya başlanmıştır.

  Tarayan İndeksler;

  1. TR-Dizin
  2. Advanced Science Index
  3. World Cat
  4. Scientific Indexing Services
  5. Journal Index
  6. Cite Factor
  7. International Impact Factor Services
  8. EBSCO
  9. Bielefeld Academic Search Engine
  10. Directory of Open Access Journals
  11. Directory of Research Journals Indexing
  12. Open Academic Journals Index
  13. Arastirmax
  14. Akademik Dizin
  15. Ideal Online
  16. Infobase Index

  Kuruluş: Ocak 1997 Kısaltma: SAÜFenBilDer ISSN: 1301-4048 e-ISSN: 2147-835X Erişim: Ücretsiz Açık Erişimli Dergi Kör Hakemlik: Çift Taraflı Yayın Sıklığı: Senede 3 kere (Nisan, Ağustos, Aralık)

  İletişim: Tel: +90(264)2957323 e-mail: saujs@sakarya.edu.tr, cerden@sakarya.edu.tr


  Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

  Sayfa üst logosu

  Savunma Bilimleri Dergisi

  Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

  SDU Teknik Bilimler Dergisi

  ISSN 2146-2119

  Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

  Sayfa üst logosu

  Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

  e-ISSN: 1308-6529

  ÖNEMLİ DUYURU:  Bu sistemde değerlendirme ve düzenleme süreci tamamlanıp "Kabul Edilen Makaleler" başlığı altında aktif DOI numaraları ile birlikte online yayınlanmış 67 makale, 5 Ekim 2018 tarihinde 2018 Özel Sayı başlığı altında yayımlanmıştır. Değerlendirme ve düzenleme süreci devam etmekte olan az sayıda makale ise süreçleri tamamlandıktan sonra http://dergipark.gov.tr/sdufenbed adresinde aktif DOI numarası, cilt, sayı ve sayfa numarası ile birlikte "Erken Görünüm" sekmesinde yer alan sayı içerisine eklenecektir. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi'ne makale gönderimleri 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren http://dergipark.gov.tr/sdufenbed adresi üzerinden yapılmaktadır.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SDÜ Fen Bil Enst Der), 1995 yılında kurulmuş bir bilimsel araştırma dergisidir. SDÜ Fen Bil Enst Der, 2001 yılından itibaren mühendislik ve mimarlık bilimleri, tarım ve orman bilimleri ve temel bilimler alanlarında düzenli olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda üç sayı yayımlanan ulusal ve uluslararası hakemli-indeksli bir dergidir. Yayımlanmak üzere gönderilen bütün makaleler; hakemler ve editörler tarafından değerlendirilir. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez. Dergide, Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri yayımlanmakta olup; teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve derleme türünde bilimsel çalışmalar yayımlanmamaktadır. İngilizce dilinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri yayımlanma önceliğine sahiptir. Dergiye yayımlanmak için gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır. Ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.

  Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi aşağıda listelenen veri tabanları tarafından taranmaktadır.

  Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

  Sayfa üst logosu

  Tarım Bilimleri Dergisi

  Journal of Agricultural Sciences (JAS) is an international, double-blind peer-reviewed, open-access journal, published by the Faculty of Agriculture, Ankara University. The journal invites original research papers containing new insight into any aspect of Agricultural Sciences that are not published or not being considered for publication elsewhere.

  Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

  Sayfa üst logosu

  Technological Applied Sciences

  DOI: 10. 12739

  Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

  Trakya University Journal of Engineering Sciences

  Trakya University Journal of Engineering Sciences (Trakya Univ J Eng Sci), her yıl Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı çıkar ve Türkçe veya İngilizce dillerinde Mühendislik ve Mimarlık alanındaki teorik ve deneysel makaleleri yayınlar. Dergide orijinal çalışma, araştırma notu, derleme, teknik not, editöre mektup, kitap tanıtımı yayınlanabilir. Makalelerin başlıkları Türkçe ve İngilizce olarak yazılır. Basılacak eserlerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayın haklarının verilmemiş olması gerekir. Dergide yayınlanacak yazıların her türlü sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. Dergimizde Türkçe ve İngilizce metinler yayınlanabilir. Ancak, metin İngilizce yazılmış ise Türkçe özet, Türkçe yazılmış ise geniş İngilizce özet olmalıdır. İngilizce özet kısmında kısaca giriş, materyal ve metod, sonuçlar ve tartışma başlıkları yer almalıdır. İngilizce olarak yazılan makalelere yayın önceliği verilir.

  *****17.11.2016 tarihinden itibaren dergimize yeni makale gönderimleri http://dergipark.gov.tr/tujes adresinden yapılacaktır***** http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tujes adresinin kullanılmaması gerekmektedir*****

  Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

  Sayfa üst logosu

  Turkish Journal of Forestry

  ISSN: 2149-2174
  e-ISSN: 2149-3898

  Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

  Sayfa üst logosu

  Turkiye Kimya Dernegi Dergisi, Kisim B: Kimya Muhendisligi

  Dergimiz Kimya Mühendisliğini ilgilendiren bütün alanlarda eserleri kabul edecektir.

  Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

  Sayfa üst logosu

  TÜBAV Bilim Dergisi

  Türk Bilim Araştırma Vakfı (TÜBAV) desteğiyle Tübav Bilim Dergisi adıyla Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarını kapsayan yılda 4 sayı olarak 2008 yılından itibaren yayın hayatını sürdüren, hakemli, uluslar arası Türkçe yayın yapmayı hedeflemiş bilimsel bir dergidir.

   

  TÜBAV Bilim Dergisi sistemine makale göndermek ve dergide yayınlanan makaleleri incelemek için bu linki takip edebilirsiniz http://dergipark.gov.tr/tubav

   

  Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

  Türk Doğa ve Fen Dergisi

  Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

  Sayfa üst logosu

  Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi

  LÜTFEN YENİ DERGİ WEB SAYFAMIZI ZİYARET EDİNİZ !

  http://dergipark.gov.tr/uumfd

   

  Duyuru (13 Mart 2017): 

  Dergimizin yeni web adresi http://dergipark.gov.tr/uumfd olarak yenilenmiştir. Lütfen makale başvurularınızı yeni adresimizden gerçekleştiriniz.

  Duyuru (9 Haziran 2016): 

  UÜMFD konu kapsamından mimarlık alanı çıkarılmıştır! Sadece mühendislik konulu makaleler kabul edilecektir .

  Dergiye makale gönder


  Hedef ve Kapsam

  Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, mühendislik alanındaki gelişmeleri takip etmek ve bu alanlarda akademik bir kaynak oluşturmak amacıyla yayımlanmaktadır. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi’nde mühendislik bilimlerinde yapılan bilimsel ve özgün araştırmalara, teknik notlara ve güncel derlemelere yer verilmektedir.

  Dil ve Yayın Sıklığı

  Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış makaleleri kabul etmekte olup, olup 2004 yılından itibaren düzenli olarak senede iki kere (Haziran ve Aralık aylarında) basılmaktadır.

  Etik Yönerge, Makale Yayım ve Değerlendirme Politikaları

  Dergimiz hiçbir şekilde makale basım ya da işleme ücreti talep etmemektedir. Gönderilen makaleler otomatik araçlarla (iThenticate ©) intihale karşı kontrol edilir. Kontrolü geçen makalelerin değerlendirilmesinde hakem ile yazarın bilgileri taraflarla paylaşılmaz (double-blind review). Yayınlanan makalelere açık bir şekilde erişilebilmektedir (open-access). Makale değerlendirme politikamızı incelemek için tıklayınız.

  Üye olunan ulusal ve uluslararası veri tabanları ve indeksler


  Dergi hakkında

  Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi ilk olarak 1984 yılında "Uludağ Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi" adı ile kurulmuş  Derginin ismi 2014 yılında "Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi" olarak değiştirilmiştir.

  Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering  
  Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi

  ISSN: 2148-4147
  e-ISSN: 2148-4155

  Derginin eski adı (2002-2013): 

  Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering  and Architecture
  Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

  ISSN: 1301-3408
  e-ISSN: 2146-989X

  Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi ilk olarak 1984 yılında "Uludağ Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi" adı ile kurulmuş olup 2004 yılından itibaren senede iki kere olmak üzere düzenli olarak basılmaktadır.  Derginin ismi 2014 yılında "Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi" olarak değiştirilmiştir. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, mühendislik alanındaki gelişmeleri takip etmek ve bu alanlarda akademik bir kaynak oluşturmak amacıyla yayımlanmaktadır. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi’nde mühendislik bilimlerinde yapılan bilimsel ve özgün araştırmalara, teknik notlara ve güncel derlemelere yer verilmektedir. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış makaleleri kabul etmektedir.

  Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

  Sayfa üst logosu

  ULUSLARARASI BİLGİ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ

  ULUSLARARASI BİLGİ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ

  Bu derginin amacı; mühendislik alanındaki gelişmeleri takip etmek, meslek kuruluşları ve bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine katkıda bulunmak, nitelikli bir kaynak oluşturmak, Türkçe konuşan ve yazan toplumlara Bilgi Güvenliği alanında açık kaynak oluşturmak, bu alanda yapılan bilimsel çalışmaları yayımlamak, güncel teknolojiler, teknikler ve yaklaşımları paylaşmak ve bu alana katkı sağlayanlarını bir araya getirmek ve bu alanın gelişmesine ve sonuçta kişisel, kurumsal ve ulusal bilgi güvenliğinin sağlanması ve artırılmasına katkılar sağlamaktır.

  Derginin yazım dili Türkçe’dir.

  Dergi, özgün bilimsel araştırmalar ile uygulama çalışmalarına yer vermektedir. Dergide; aşağıda verilen konu başlıklarında, fen ve mühendislik bilimlerinde yapılmış gözlemsel, deneysel ve teorik çalışmaları ve ilerlemeleri konu alan analitik ve nümerik çözümleri içeren inceleme, araştırma ve uygulama makalelerine, sosyal mühendislik ve bilişim hukuku konularında literatür incelemelerine ve yorumlamalara, kapsamlı tez özetlerine ve teknik notlara yer verilir. 

  Dergi, yılda iki kez sadece elektronik olarak yayımlanır.  Derginin tüm işleri gönüllülük esasına dayanmakta olup, açık kaynak yaklaşımını benimsemiştir.  “Bilimsel çıktılar ücretsiz paylaşılmalıdır!” yaklaşımıyla yayın hayatını sürdürmektedir.

  Dergiye, bilgi güvenliği mühendisliği konularında makale kabulü yapılmakla birlikte  daha spesifik olarak aşağıda verilen konularda da yayınlar kabul etmektedir. Bunlar: 

  • Bilgi, Bilgisayar, Ağ ve Sistem Güvenliği
  • Haberleşme ve Uygulama Güvenliği
  • Bilgi Güvenliği Yönetimi ve Denetimi
  • Kriptografik Yaklaşımlar, Teknikler, Yazılımlar ve Donanımlar
  • Adli Bilişim Teknikleri, Prosedürleri, Politikaları, Araçları ve Standartları
  • Siber Güvenlik, Savaşlar ve Savunma
  • Veri Tabanı Güvenliği
  • Bilgi Güvenliğinde Yapay Zeka Yaklaşımları ve Uygulamaları
  • Risk Analizi, Modellemesi, Değerlendirilmesi ve Yönetimi
  • Güvenli Kodlama ve Kaynak Kod Denetimi
  • Kritik Altyapılar ve Güvenliği
  • Endüstriyel Casusluk ve Korunma 
  • Güvenlik Politikaları, Standartları ve Uygulamaları
  • Kişisel Verilerin Mahremiyeti ve Güvenliği
  • Kriptoanaliz
  • M2M Güvenliği
  • Steganografi ve Steganaliz
  • İşletim Sistemleri Güvenliği
  • Bulut ve Sanal Sistemlerin Güvenliği
  • E-İmza, M-İmza ve Kayıtlı Elektronik Posta, Açık Anahtar Altyapısı
  • Mobil Cihaz ve Mobil Ağ Güvenliği
  • Web Sistem ve Uygulama Güvenliği
  • Erişim Denetimi ve Güvenliği
  • Zafiyet Tespiti ve Sızma Testleri
  • Sosyal Ağlar ve Güvenliği
  • Yeni Nesil Ağlarda Güvenlik (3G, 4G, IPv6)
  • Biyometrik Sistemler, Teknolojiler, Çözümler 
  • Yazılım Güvenliği ve Güvenli Yazılım Geliştirme
  • Uluslararası Bilgi Güvenliği Standartları
  • Casus Yazılımlar ve Korunma Yöntemleri
  • Sosyal Mühendislik
  • Bilgi Güvenliği Hukuku
  • Büyük Veri Analitiği ve Sistemleri

  Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YERBİLİMLERİ VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

  Yerbilimleri Dergisi

  YERBİLİMLERİ Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yayını olup, 1976'dan bu yana büyük bir özveriyle yayımlanmaktadır.

  Derginin amacı, yerbilimlerine yönelik meslek dallarının ulusal ve uluslararası düzeyde gelişimine katkı sağlamaktır. Dergide yerbilimlerinin tüm alanlarında (jeoloji, jeofizik, madencilik, jeomorfoloji, jeoteknik, hidrojeoloji, jeoistatistik vb.) ulusal ve uluslararası düzeyde yapılmış özgün çalışmalara, yeni gelişmelere, vaka sunumlarına ve eleştirel derlemelere yer verilmektedir. Bunların yanı sıra, Dergide yayımlamış makalelere ilişkin tartışmalar da yayımlanmaktadır.

  Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce'dir. Dergi Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 defa yayımlanır.           

                                              www.yerbilimleri.hacettepe.edu.tr 

  Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

  Sayfa üst logosu

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

                                        ÖNEMLİ DUYURU !!!!


                                    MAKALE GÖNDERİMLERİ 

                                http://dergipark.gov.tr/login

                                ADRESİNDEN YAPILACAKTIR

  Dergimiz CAB Abstracts, AGRIS, Goole Akademik ve TÜBİTAK/ULAKBİM Ulusal Veri Tabanlarına Girmektedir. EBSCO, ISC, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Ulrich's Directory ve ISI Thompson Master Journal List (ZOOLOGICAL RECORD) ve SCOPUS'a dahildir.

  Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

  Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

  İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi

  Düzce Üniversitesi İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi elektronik olarak yayınlanan hakemli bir dergidir.

  Çevrimiçi gönderileriniz için yazım kuralları ve şablonları http://teknodergi.duzce.edu.tr/ adresinde bulabilirsiniz.

  Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

  Sayfa üst logosu

  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM DERGİSİ

  Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

  İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

  İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Türkiye ve dünyada fen bilimleri alanına katkıda bulunan bilimsel çalışmaların yayımlandığı hakemli bir dergidir. Fen Bilimleri alanında araştırma makalesi, tarama makalesi ve bildiri niteliğindeki yazıların yayınlandığı, bahar ve güz dönemlerinde en az iki (2) sayı çıkan hakemli bir dergidir.


  Dergi yayınlarında American Psychological Association (APA) tarafından hazırlanmış olan standartlar benimsenmiştir. Dergiye sunulacak yazılarda izlenecek kurallar için lütfen APA yayın kılavuzuna (tercihen 4. derlemesine) başvurunuz. Eğer bu kaynağa erişemiyorsanız, en genel çerçeveyi özetleyen bir metni editörlerden isteyebilirsiniz. Bu tür iletişimde süreci hızlandırmak için, eğer internete erişim olanağınız varsa normal posta yerine elektronik postayı kullanmanızı öneririz. Yazı göndermede izlenmesi gereken belli başlı kurallar ise aşağıda belirlenmiştir.

  Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

  İstanbul University Science Faculty The Journal Of Mathematics, Physics and Astronomy

  Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

  İstanbul Yerbilimleri Dergisi

  Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt