Cilt 44, Sayı 2 (2013)

İçindekiler

ARAŞTIRMALAR

Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Etkinlik Analizi: Erzurum İli Örneği PDF
Murat KÜLEKÇİ
Erzurum Şartlarında Yetiştirilen Bazı Meyve Tür/Çeşitlerinin Polen Kalitesi Ve Kantitesinin Belirlenmesi PDF
Esra DORUKOĞLU, Rafet ASLANTAŞ
Distribution of the tribe Osmiini bees (Hymenoptera: Megachilidae) of Turkey Part II: the genera Haetosmia, Osmia and Protosmia PDF
Hikmet ÖZBEK
Farklı Sıcaklık Dereceleri, Tuz ve Salisilik Asit Uygulamalarının Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Tohumlarında Çimlenme Üzerine Etkisi PDF
Esin Dadaşoğlu, Melek EKİNCİ
Decticus verrucivorus (Orthoptera: Tettigonidae)’ da Beyin ve Ona Bağlı Endokrin Bezlerin Nörosekresyonu PDF
Ülker AKGÜL, Deniz ÖZKAN
Süne, Eurygaster integriceps Put. Zararının Bazı Buğday Çeşitlerinde Kalite Özelliklerine Etkileri PDF
Celalettin GÖZÜAÇIK, Abdurrahman YİĞİT
Toprak Özelliklerinin Mekânsal Değişim Desenlerinin Jeoistatistiksel Yöntemlerle Belirlenmesi PDF
Hakan BAŞBOZKURT, Taşkın ÖZTAŞ, Adnan KARAİBRAHİMOĞLU, Recep GÜNDOĞAN, Aşır GENÇ
Yumurta Tavuğu Rasyonlarına Katılan Kanola Yağı ve Vitamin C’nin Performans, Yumurta Kalitesi ve Lipid Peroksidasyonu Üzerine Etkisi PDF
Gözde KILINÇ, Mevlüt Karaoğlu

DERLEMELER

Baklagil Yem Bitkilerinin Silajlık Olarak Kullanılması PDF
Zeynep DUMLU GÜL, Mustafa TAN
Taşıma Kapasitesi Kuramının Milli Parklarda Oluşum - Gelişim ve Modellenme Süreci PDF
Tendü Hilal GÖKTUĞ, Nalan DEMİRCİOĞLU YILDIZ, Metin DEMİR, Yahya BULUT


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300-9036