Cilt 44, Sayı 1 (2013)

İçindekiler

ARAŞTIRMALAR

Distribution of the Tribe Osmiini Bees (Hymenoptera: Megachilidae) of Turkey Part I: The Genera Heriades, Stenoheriades, Hofferia and Hoplitis PDF
Hikmet OZBEK
Response of Current Winter Wheat Cultivars Grown in Turkey to Immature Embryo Culture PDF
Kamil Haliloğlu, İsmail Bezirganoğlu, Murat Aydın, Metin Tosun, Esin Şahin
Sediment Tane Büyüklüğüne Bağlı Bulanıklık- Konsantrasyon İlişkilerinin Belirlenmesi PDF
Ramazan Meral, Sebahattin Kaya, Yasin Demir, Azize Doğen Demir
Erzurum-Sakalıkesik Ovası Sulama Suyu İhtiyacının Bilgisayar Programı Kullanılarak Belirlenmesi PDF
Sebahattin Kaya, Ali Özedengiz
Kırsal Kadının Organik Tarımı Benimsemesini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (TRA1 Bölgesi Örneği) PDF
Tuğba Erem Kaya, Tecer Atsan
Türkiye’de Tarımsal Kooperatifçiliğin İller Açısından Çok Boyutlu Analizi PDF
Ahmet Şahin, Murat Cankurt, Cihat Günden, Bülent Miran
Meraya Dayalı Hayvancılık Yapan İşletmelerde Optimum Ürün Bileşiminin Belirlenmesi: Erzurum İli Örneği PDF
Abdurrahman Kara, Semiha Kızıloğlu
Ceylanpınar Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Ömür Boyu Verim Performanslarının Belirlenmesi PDF
Hamit Boğokşayan, Galip Bakır
Değişik Peyzaj Karakterleri Barındıran Dağların, Foto Safari Amaçlı Görsel Peyzaj Analizi PDF
Esra Özhancı, Hasan Yılmaz

DERLEMELER

Serin İklim Tahıllarında Virüs Kaynaklı Gen Susturma: BSMV Kullanımı PDF
Emre İlhan, A. Hakan Eren, Mustafa Erayman
Düzey 1 Bölgelerine Göre Yoksulluk ve Göç Durumu PDF
Nuray Demir, Seda Yaşa, Vedat Dağdemir


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300-9036