Cilt 28, Sayı 3 (1997)

İçindekiler

ARAŞTIRMALAR

ESMER, SİYAH-ALACA, SARI-ALACA VE DOĞU ANADOLU KIRMIZISI SIĞIR IRKLARININ BAZI POLİMORFİK KAN (Tf, Hb) GENETİKLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR PDF
Ünsal Doğru, Hayri Dayıoğlu, Faruk Doğrul
HARRAN OVASI İŞLETMELERİNDE MAKİNA KULLANMA DURUMU VE GELİŞTİRME OLANAKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
İbrahim Ethem Güler, H. Hüseyin Yaylagül
KIZILCIKTA (Cornus mas L.) ÇELİK ALMA ZAMANLARININ VE IBA UYGULAMALARININ YEŞİL ÇELİKLERİN KÖKLENMELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ PDF
Lütfi Pırlak
BAZI TRİTİCALE GENOTİPLERİNDE KENDİNE VE YABANCI TOZLAŞMA ORANLARININ BELİRLENMESİ PDF
Metin Tosun, İlknur Akgün, Sevim Sağsöz
MEYVE ÇEŞİDİ VE MUHAFAZA SÜRESİNİN MEYVELİ YOĞURTLARIN BAZI KALİTE KRİTERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ PDF
Songül Çakmakçı, Hüseyin Türkoğlu, Abdullah Çağlar
FARKLI DİKİM ZAMANLARININ KIRMIZIBAŞ LAHANADA (Brassica Oleracea var. Capitata Subvar. F. rubra) BİTKİ GELİŞMESİ, VERİM VE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ PDF
Hüseyin Padem, İsmail Güvenç
TOPRAK STRÜKTÜRÜNÜN OLUŞUM SÜREÇLERİ VE YÖNETİMİ PDF
Nutullah Özdemir, Mustafa Yıldırım Canbolat
İVESİ VE MORKARAMAN KOYUNLARINDA TRANSFERRİN (Tf) TİPLERİ İLE ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER PDF
Mustafa Yaprak, Muhlis Macit, Hakkı Emsen
ERZURUM YÖRESİ SOĞAN TARLALARINDAKİ YABANCI OTLAR, YOĞUNLUKLARI, YAYGINLIKLARI VE TOPLULUK OLUŞTURMA DURUMLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR PDF
Hüseyin Zengin
GÜBRELEMENİN PATATESİN BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ PDF
Tahsin Karadoğan, Hakan Özer, Erol Oral
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TARIM İŞLETMESİNDE YETİŞTİRİLEN İVESİ VE MORKARAMAN KUZULARIN YARI ENTANSİF ŞARTLARDA BESİ PERFORMANSLARI BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Muhlis Macit, Ayhan Aksoy
ÇOK YILLIK ÇAVDAR (Secale montanum Guss.)’DA POLİPLOİD BİTKİ ELDE ETME OLANAKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
İlknur Akgün

DERLEMELER

İNORGANİK AZOT FORMLARININ ÖZEL İYON ELEKTRODU İLE POTANSİYOMETRİK ANALİZİ PDF
Nesrin Yıldız, Orhan Aydemir
BİTKİLERDE SU STRESİ VE DAYANIKLILIK MEKANİZMASI PDF
Hakan Özer, Tahsin Karadoğan, Erol Oral
YABANCI OTLARLA BİYOLOJİK MÜCADELE YÖNTEMLERİ PDF
Hüsyin Zengin
GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN PEYZAJ PLANLAMA YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ PDF
Hasan Yılmaz, Serkan Özer


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300-9036