Cilt 29, Sayı 1 (1998)

İçindekiler

ARAŞTIRMALAR

ERZURUM KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN KÜTAHYA VİŞNE ÇEŞİDİNDE BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİN VE MEYVE GELİŞİMİNİN İNCELENMESİ PDF
İbrahim Bolat, Lütfi Pırlak
IĞDIR VE ERZURUM-PASİNLER BÖLGELERİNDE KULLANILABİLECEK EVAPOTRANSPİRASYON TAHMİN YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ PDF
Üstün Şahin
ERZURUM KIRSAL KALKINMA PROJESİNİN TARIMSAL YAYIMDA PROGRAM PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN DE⁄ERLENDİRİLMESİ PDF
Tecer Atsan
SİMENTAL SIĞIRLARIN TÜRKİYE'DE VERİM PERFORMANSI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME PDF
Ömer Akbulut
ERZURUM EKOLOJİK KOŞULLARINDA KOLZA ÜRETİMİNDE OPTİMUM AZOT KULLANIMININ BELİRLENMESİ PDF
Hakan Özer, Kenan Peker
ERZURUM, ERZİNCAN VE ARTVİN İLLERİ CLYTRINAE (COLEOPTERA, CHRYSOMELIDAE) ALTFAMİLYASI TÜRLERİ ÜZERİNDE FAUNİSTIK VE SİSTEMATİK ÇALIŞMALAR PDF
İrfan Aslan, Hikmet Özbek
FARKLI SÜTTEN KESİM SÜRELERİNİN SİYAH ALACA BUZAĞILARIN BÜYÜME VE YEMDEN YARARLANMA ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ PDF
Feyzi Uğur, Mete Yanar
KESİKLİ SULAMADA FARKLI DEBİLERDE DEĞİŞİK DÖNGÜ SÜRELERİNİN KARIKTA SU İLERLEMESİNE ETKİSİ PDF
Üstün Şahin, Ömer Anapalı, Abdurrahman Hanay
VAN GÖLÜ YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN YONCA (Medicago sativa )'LARDA MOZAYİK VİRÜSÜ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR PDF
Nejla Yardımcı, Süleyman Şengül
EVALUATION OF LINEAR TYPE TRAITS FOR BROWN SWISS CATTLE REARED IN THE RESEARCH FARM OF ATATÜRK UNIVERSITY PDF
Mete Yanar, Recep Aydın, Naci Tüzemen, Feyzi Uğur

DERLEMELER

ANIMAL INDUSTRY ITS WASTE (MANURE), HUMAN HEALTH AND ENVIRONMENTAL CONCERNS PDF
Sümer Haşimoğlu, Ayhan Aksoy
PATATESTE SOĞUĞA DAYANIKLILIK VE SOĞUK AKLİMASYON SÜRECİ PDF
Hakan Özer, Tahsin Karadoğan
BÖCEKLERE DAYANIKLILIK ISLAHINDA GENETİK MÜHENDİSLİĞİNİN KULLANIMI PDF
Metin Tosun, İlknur Akgün, Sevim Sağsöz
NÜFUS ARTIŞININ EKONOMİYE YAPTIĞI ETKİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TÜRKİYE’DEKİ YANSIMALARI PDF
Avni Birinci
KÜLTÜR BİTKİLERİNDE TUZA DAYANIKLILIK PDF
Faik Kantar, Erdal Elkoca
TOPRAKTA AZOT BİLANÇOSU PDF
N. Mücella Müftüoğlu, Tuncay Demirer


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300-9036