Cilt 43, Sayı 1 (2012)

İçindekiler

ARAŞTIRMALAR

Ergin Drosophila’nın Ömür Uzunluğunda Kronik Zeralenon Alımına Bağlı Olarak Toksisitenin Uyarılması PDF
Halit Kızılet, Handan Uysal
Giberalik Asit (GA3) Uygulamalarının 0900-Ziraat Kiraz Çeşidinin Bazı Meyve Özelliklerine Etkileri PDF
Mücahit Pehluvan, M. Ramazan Bozhüyük, Berna Doğru, Eren Özden, Rafet Aslantaş
Weeds Visited by Ichneumonidae (Hymenoptera) Species / Yabancı Otları Ziyaret Eden Ichneumonidae (Hymenoptera) Türleri PDF
İrfan Çoruh, Saliha Çoruh
Changing of Botanical Composition and Canopy Coverage Ratio in Rangelands at Different Altitudes PDF
Binali Çomakli, Dilara Fayetörbay, Mahmut Daşçı
Ankara Ekolojik Şartlarında Farklı Ekim Zamanlarının Ketencik (Camelina sativa (L.) Crantz) Bitkisinin Verim Ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi PDF
Duran Katar, Yusuf Arslan, İlhan Subaşı
Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi ve Çoruh Vadisi’nden Toplanan Bazı Fasulye (Phaseolus Vulgaris L.) Genotiplerinin Çimlenme Döneminde Tuza Toleransları PDF
Şule Güldüren, Erdal Elkoca
Horozibiği (Amaranthus retroflexus L.) ve Sirken (Chenepodium album L.) Yabancı Otlarının Silaj Değerlerinin Belirlenmesi PDF
Mustafa Tan, Zeynep Dumlu Gül, İrfan Çoruh
Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına Değişik Oranlarda Katılan Adaçayı (Salvia officinalis), Kekik (Thymbra spicata), Nane (Menthae piperitae) Ekstraktları İle Vitamin E’ nin Performans, Yumurta Kalitesi ve Yumurta Sarısı TBARS Değerleri Üzerine Etkileri PDF
Adem Kaya, Leyla Turgut
Türkiye Süt Sığırcılığında Islah ve Destekleme Politikalarının Bölgesel Etkileri Üzerine Bir Araştırma PDF
Adem Aksoy, Mustafa Terin, Atilla Keskin
Yalova İlinde Kesme Çiçek Yetiştiriciliğinin Üretim Maliyeti ve Karlılığı / The Production Cost and Profitability of Cut Flower Growing in Yalova Province PDF
Rüveyda Kızıloğlu, Meral Uzunöz, İbrahim Topal
Karasu Irmağında Ağır Metal Kirliliğinin Tespiti ve Su Kalitesine Göre Sınıflandırılması PDF
Adem Yavuz Sönmez, Olcay Hisar, Telat Yanık
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Açık Alan Kullanımı: Kocaeli Örneği / The Use of Open Space in the Preschool Education Institütions: Kocaeli Sample PDF
Aysun Çelik

DERLEMELER

Bitkisel Tasarımda Espalier Kullanımı ve Çanakkale Örneğinde İrdelenmesi / Use of Espalier in Planting Design and A Case Study in Çanakkale PDF
Füsun Erduran Nemutlu


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300-9036