Cilt 42, Sayı 2 (2011)

İçindekiler

ARAŞTIRMALAR

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Genotiplerinin Yayladağı (Hatay) Koşullarındaki Fenolojik Özellikleri ve Yan Dal Verimliliği PDF
Safder Bayazit
Principal Components Analysis of Some F1 Sunflower Hybrids at Germination and Early Seedling Growth Stage PDF
Hossein Zeinalzadeh TABRİZİ, Esin Şahin, Kamil Haliloğlu
Şanlıurfa ve Mardin illerinde İkinci Ürün Farklı Pamuk Çeşitlerinde Dikenlikurt (Earias insulana Boisd) (Lep.; Noctuidae) ve Pembekurt (Pectinophora gossypiella Saund.) (Lep.; Gelechiidae)’un Bulaşıklık Oranlarının Belirlenmesi PDF
Levent Efil, Halil Karahan, Ramazan Şadet Güvercin
Bayburt Yöresinde Arpa Ekim Alanlarında Görülen Yabancı Otlar, Yoğunlukları, Yaygınlıkları ve Topluluk Oluşturma Durumları Üzerinde Çalışmalar PDF
Şaban Kordali, Hüseyin Zengin
Ahır Gübresi ve Pancar Küspesi İlavesinin Toprağın Bazı Özelliklerine Olan Etkisi / Effects of Barnyard Manure and Beet Pulp Addition on Some Soil Properties PDF
Kenan Barik
Toprak Yüzey Malçının Yüzey Akış ve Toprak Kayıpları Üzerine Etkisi / Effect of Surface Mulching on Runoff and Soil Losses PDF
Ekrem Lütfi Aksakal
Kuzgun Baraj Gölü Su Üretim Havzasının Toprak Kalitesi Bakımından Değerlendirilmesi / Evaluation of Soil Quality in Kuzgun Dam Lake Water Production Basin PDF
Turgay Dindaroğlu, Mustafa Y. Canbolat
Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği / Determination of Willing to Buy Crop Insurance: The Case of Tokat Province PDF
Emine İkikat Tümer
Doğu Anadolu Kırmızısı ve Melezi Sığırların Büyüme Hormonu Geni Genetik Varyasyonunun İncelenmesi / Investigation of Genetic Variation of Growth Hormone Gene on East Anatolian Red and Their Crosses PDF
Memiş Özdemir
Sivas İlinde Ekmek Tüketim Alışkanlıkları ve Tüketici Dinamiklerinin Belirlenmesi / Determination of Bread Consumption Habits and Consumer Dynamics in Sivas City PDF
Ferid Aydın, Şadiye Yıldız

DERLEMELER

Patates Hasat Makinalarında Yumru Zedelenmelerinin Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri PDF
İbrahim Ethem Güler


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300-9036