Cilt 42, Sayı 1 (2011)

İçindekiler

ARAŞTIRMALAR

Buğdayda Olgun Embriyo Kültürünü Etkileyen Faktörler / Factors Affecting Wheat Mature Embryo Culture PDF
Murat Aydın, Sevim Sağsöz, Kamil Haliloğlu, Metin Tosun
Erzincan ve Hınıs Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi PDF
G. Emel Babagil, Elif Tozlu, Tülay Dizikısa
Konuklar Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Esmer Sığırların Döl Verim Özellikleri PDF
Tuncay Aktaş, Galip Bakır
Konuklar Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Esmer Sığırların Süt Verim Özellikleri PDF
Tuncay Aktaş, Galip Bakır
Hayvancılık İşletmelerinde Süt Maliyetine Etki Eden Faktörlerin Analizi: Tokat İli Örneği PDF
Emine İkikat Tümer, Avni Birinci
Laleli Baraj Havzasındaki Çiftçilerin Baraj Yapımına Karşı Tutumları ve Sosyo-Ekonomik Özellikleri PDF
Emine İkikat Tümer, Adem Aksoy
Arıcılık İşletmelerinde Mevcut Yapı ve Temel Sorunlar; Bingöl İli Örneği / The Existing Structure And Fundamental Problems in Beekeeping Enterprices ; A Case Bingöl Province PDF
Ahmet Semih Uzundumlu, Adem Aksoy, H. Bayram Işık
Karın Kaymağı Peynirinin Yağ Asidi Kompozisyonu / Fatty Acid Composition of Karin Kaymagi Cheese PDF
Mustafa Şengül, Tuba Erkaya, Aybüke Elif Ceyhun
Gelincik Dağı Tabiat Parkı’nın Rekreasyonel Peyzaj Değerlerinin Belirlenmesi / Determination of Recreational Landscape Values of Mt. Gelincik Nature Park PDF
Füsun Erduran, Umut Cırık
Ekolojik Açıdan Kentsel Alan Kullanımları: Çanakkale Kent Merkezi Örneği / Urban Land Uses with Respect to Ecology: A Case Study for Çanakkale City Centre PDF
A. Esra Cengiz, Ahmet Gönüz

DERLEMELER

Bazı Pestisitlerin Balıkların Antioksidan Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri / Effect of Pesticide on Antioxidant Enzyme Activity of Fish PDF
Gonca Alak, Adem Yavuz Sönmez, Olcay Hisar


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300-9036