Cilt 41, Sayı 2 (2010)

İçindekiler

ARAŞTIRMALAR

Bazı Elma Çeşitlerinde Kimyasal ve Elle Seyreltme Uygulamalarının Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri / Effecs of Chemicals and Hand Thinning Applications on Fruit Quality in Some Apple Varieties PDF
Aydın Karakuş, İsmail Hakkı Kalyoncu
Ülkemiz İçin Yeni Bir Tere (Lepidium sativum var. sativum) Çeşit Adayı: Dadaş / A New Garden Cress (Lepidium sativum var. sativum) Variety for Turkey: Dadaş PDF
Ruhsar Yanmaz, Ertan Yıldırım, Derya Koyuncu
Bakterilerin Yüzük Kelebeği Malacosoma neustria L. (Lepidoptera:Lasiocampidae)’nın Biyolojik Mücadelesinde Kullanımı / Use of Bacteria in Biological Control of Malacosoma neustria L. (Lepidoptera: Lasiocampidae) PDF
Fatih Dadaşoğlu, Fikrettin Şahin
Erzurum Şartlarında Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Verim ve Silaj Kalitelerinin Belirlenmesi / Determination of Yield and Silage Quality of Some Maize Cultivars in Erzurum Conditions PDF
Erdal Güney, Mustafa Tan, Zeynep Dumlu Gül, İsmail Gül
Hayvancılık Destekleme Politikalarına Çiftçilerin Yaklaşımlarının Bölgelerarası Karşılaştırmalı Analizi / A Regional Comparative Analysis of Farmers’ Approaches to Livestock Support Policies PDF
Nuray Demir, Fahri Yavuz
Esmer ve Siyah Alaca Buzağılarda Canlı Ağırlık Artışına Etkili Faktörlerin Belirlenmesinde Doğrusal ve Yarı Logaritmik Model Yaklaşımı PDF
Adem Aksoy, Murat Külekçi, Bahri Bayram, Ömer Akbulut
Atatürk Üniversitesine Kayıtlı Öğrencilerin Öğretim Üyelerinden Beklentilerini Etkileyen Faktörlerin Analizi PDF
Emine İkikat Tümer, Bülent Miran, Avni Birinci
Hasat Dönemi, Kıyma Boyutu ve Sıkıştırma Basıncının Sorgum-Sudanotu Melezi (Sorghum sudanense Staph.) Silajının Yem Niteliği Üzerine Etkileri PDF
Cihat Yıldız, İsmai Öztürk, Yücel Erkmen
Safranbolu Lokumunun Mikrobiyolojik Kalitesi / Microbiological Quality of Safranbolu Delight PDF
Fatih Ortakcı, Mustafa Gürses, Selahattin Sert
Çiğ ve Pastörize Sütten Üretilen Kaşar Peynirlerinin Olgunlaşma Süresince Bazı Mikrobiyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması PDF
Mustafa Şengül, Tuba Erkaya, Nesrin Fırat

DERLEMELER

Bitkilerin Düşük Sıcaklıklara Dayanımında Hücresel ve Moleküler Mekanizmalar / The Cellular and Molecular Mechanisms on Resistance to Low Temperatures in Plants PDF
Rafet Aslantaş, Halil Karakurt, Yaşar Karakurt
Türkiye’de Amaranthus (Amaranthaceae) Türlerine Karşı Biyolojik Mücadelede Böceklerin Kullanımı PDF
Göksel Tozlu, İrfan Çoruh, Levent Gültekin


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300-9036