Cilt 41, Sayı 1 (2010)

İçindekiler

ARAŞTIRMALAR

Erzurum Sulu Koşullarında Bazı Aspir (Carthamus tinctorius L.) Çeşitlerinin Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi PDF
Melih Okçu, Elif Tozlu, Tülay Dizikısa, A.Metin Kumlay, Mücahit Pehluvan, Canan Kaya
Bitki Büyümesini Teşvik Eden Bazı Bakteri Strainlerinin ‘Şekerpare’ Kayısı Çöğürlerinin Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri PDF
Halil Karakurt, Recep Kotan, Rafet Aslantaş, Fatih Dadaşoğlu, Kenan Karagöz, Fikrettin Şahin
Landsat, NOAA-AVHRR ve Ikonos Verileri ile Radyometrik Yer Ölçümlerinin Birlikte Analizi İçin Gerekli Düzeltmeler
Mehmet Ali Çakal
Daphan Ovası Sulama Tesislerinden Yararlanan Tarım İşletmelerinin Fiziki ve Sosyo Ekonomik Kaynaklı İşletme Sorunları ve Çözüm Olanaklarının Belirlenmesi PDF
Okan Demir
Çiftçilerin Sosyo-Ekonomik Özelliklerinin Kümeleme Analiziyle Belirlenmesi: Erzurum İli Örneği /Determination of Socio-economic Characteristic of the Farmers Using Cluster Anaysis: The Case of Erzurum Province PDF
Emine İkikat Tümer, Avni Birinci, Adem Aksoy
Kahramanmaraş İli Süt Sığırcılık İşletmelerinin Yapısal Özellikleri 4.İşletmecilerin Sosyal ve Kültürel Durumları PDF
Ali Kaygısız, Ramazan Tümer, Hikmet Orhan, Yusuf Vanlı
Özel Besi İşletmelerinin Barınak Yapısı ve Etkileyen Faktörler / Barn Structure of Private Beef Farms and Affecting Factors PDF
Yavuz Han, Galip Bakır
Çoklu Doğrusal Bağlantı Durumunda Ridge ve Temel Bileşenler Regresyon Analiz Yöntemlerinin Kullanımı / Use of Ridge and Principal Component Regression Analysis Methods in Multicollinearity PDF
Mehmet Topal, Ecevit Eyduran, A. Mutlu Yağanoğlu, Adem Yavuz Sönmez, Sıddık Keskin
Rekreasyonel Turizm Açısından Kop Dağı’nın Peyzaj Potansiyelinin Belirlenmesi / Determination of Landscape Potential in Kop Mountain Region for Recreational Tourism PDF
Işık Sezen, Sevgi Yılmaz

DERLEMELER

Yağ Asitlerinin Balıkların Büyüme ve Stres Toleransına Etkileri / The Effects of Fatty Acids on Growth and Stress Tolerance of Fish PDF
Mehtap Bayır, A. Necdet Sirkecioğlu, Abulkadir Bayır, Telat Yanık, N. Mevlüt Aras
Canlı Yem Organizmalarında L-Karnitin / L- Carnitine in the Live Food Organisms PDF
Sevgi Savaş, N. Lerzan Çiçek
Bor’un İnsan Beslenmesi ve Sağlığı Açısından Önemi / Significance of Boron For Human Nutrition and Health PDF
Ayten Demirtaş


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300-9036