Cilt 40, Sayı 2 (2009)

İçindekiler

ARAŞTIRMALAR

Morkaraman Kuzularının Vücut Ölçüleri ve Karkas Parça Ağırlıkları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesinde Kanonik Korelasyon Analizinin Kullanılması PDF
Ömer Cevdet Bilgin, Nurinisa Esenbuğa
Rust Fungi on Plants in Gardens and Parks of Astana and Karaganda Provinces, Kazakhstan PDF
Aidar Spanbayev, Zhanar Tulegenova, Sardarbek Abiev, Cafer Eken
Erzurum Şartlarında Yetişen Bazı Baklagil Yem Bitkileri ve Karışımlarının Silaj Değerlerinin Belirlenmesi PDF
Zeynep Dumlu, Mustafa TAN
Imidacloprid, thiamethoxam and cyromazine seed treatments for the control of cabbage insect pests in Erzurum, in Turkey PDF
Erol Yıldırım, Önder Çalmaşur, Memiş Kesdek
Özel Besi Sığırcılığı İşletmelerinde Irk Tercihleri ve Besi Uygulamaları / Breed Preferences and Fattening Practices in Private Beef Farms PDF
Yavuz Han, Galip Bakır
Bayburt İli’nde Arpa, Buğday ve Mercimek Tohumluklarındaki Yabancı Ot Türlerinin Belirlenmesi PDF
Şaban Kordali, Hüseyin Zengin
Erzurum İlinin Mekanizasyon Özellikleri / Agricultural Mechanization Properties of Erzurum PDF
Sefa Altıkat, Ahmet Çelik
Özel Besi Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Durumu ve Etkileyen Faktörler / Structure of Private Beef Farms and Affecting Factors PDF
Yavuz Han, Galip Bakır
Effects of mammalian sex hormones on antioxidant enzyme activities, H2O2 content and lipid peroxidation in germinating bean seeds PDF
Serkan Erdal

DERLEMELER

Türkiye’de Pestisit Kullanımı ve Çevreye Olan Etkileri / Use of Pesticides in Turkey and its Effects on Environment PDF
Aysun Altıkat, Tuba Turan, Fatma Ekmekyapar Torun, Züleyha Bingül
Tahıl Ürünlerinde Camsı Yapıya Geçiş Sıcaklığı ve Önemi / Glass Transition Temparature And It’s Importance In Cereal Products PDF
M.Murat Karaoğlu, Hüseyin Boz, H.Gürbüz Kotancılar, K.Emre Gerçekaslan
Anıza Doğrudan Ekim Makinalarının Performansına Etkili Faktörler / The Factors Affecting Performance of Direct Seeding Machines PDF
Ahmet Çelik


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300-9036