Cilt 34, Sayı 3 (2003)

İçindekiler

ARAŞTIRMALAR

Ağrı Yöresi Toprak Örneklerinde Potasyum Gübrelemesine Esas Olacak Potasyum Değerlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma / A Study on Determination of Potassium Test Values for Soils in Ağri PDF
Ayten Demirtaş
Ekim Sıklığının Bazı Yazlık Triticale (Triticosecale wittmack ) Hatlarının Verim Ve Verim Ögeleri Üzerine Etkisi / The Effect of Sowing Density on Yield and Yield Components of Some Spring Triticale Lines PDF
Nuri Yılmaz, A. Naci Kaya
Olur (Erzurum) İlçesi'nde Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özellikleri / Ampelographic Characters of Grape Cultivars Grown in Olur Dictrict of Erzurum PDF
Muharrem Güleryüz, Cafer Köse
Mısır (Zea Mays L.) ve Fasulye (Phaseolus Vulgaris L.)’nin Gelişimi ve Bitki Besin Maddeleri İçeriğine Farklı Tuz Uygulamalarının Etkisi / Effects of Different Salt Sources on Zea Mays and Phaseolus Growth and Mineral Conten PDF
Musa Malkoç, Adil Aydın
Bazı Yeni Yonca Çeşitlerinin Erzurum Ekolojik Şartlarına Uyum ve Verim Denemesi / Adaptation and Yield Trial of Some New Alfalfa Cultivars to Erzurum Ecological Condition PDF
Hayati Şeker
Tahirova Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Döl ve Süt Verim Özellikleri. 2. Döl Verim Özellikleri / Milk Yield and Reproduction Characteritics of Holstein Friesian Cattle Raised in Tahirova Agricultural Facility. 2. Reproduction Chara PDF
Ayşe Özçakır, Galip Bakır
Farklı Yemlerle Beslemenin Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nda Hematokrit ve Hemoglobin Miktarı Üzerine Etkileri / The Effects of Liver Feed on Hematocrit and Hemoglobin Levels of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) PDF
Muhammed Atamanalp, Abdulkadir Bayır, A. Necdet Sirkecioğlu, Telat Yanık, Mehtap Yılmaz, Mehtap Cengiz
Kuşburnu Çekirdeğinin Rumende Parçalanabilirliğinin Naylon Kese Yöntemi İle Belirlenmesi / Determination of Rumen Degradability of Rosa Canina Seed by Nylon-Bag Technique PDF
Muhlis Macit, Murat Demirel, Yunus Bakırcı, Sibel Erdoğan
Orta Karadeniz (Ünye-İnebolu) Bölgesinde Balıkçılığın Durumu / The Situation of Fisheries in Middle-Black (Ünye-İnebolu/) Sea Region PDF
Şennan Yücel
Kesikli Aydınlatma Programlarının Etlik Piliçlerde Büyüme Performansı Üzerine Etkisi / The Effect of Intermittent Lighting Schedule on Growth Performance of Broilers PDF
Ş. Canan Bölükbaşı, Mehtap Yılmaz
Determination of the Performance of Some Windrowing Rakes Used for Alfalfa and Grass Hay PDF
İsmail Öztürk, Ahmet Çelik
Tahıl Ürünlerinde Aroma Maddeleri : I. Ekmek / Flavor Compounds In Cereal Product : I. Bread PDF
M. Murat Karaoğlu, H. Gürbüz Kotancılar
Morkaraman Irkı Koyun Sütlerinin Bazı Kimyasal ve Fizikokimyasal Parametrelerinin Laktasyon Boyunca Değişimi / The variations of some chemical and physicochemical parameters of Morkaraman sheep milk during lactation PDF
Şerafettin Çelik, Salih Özdemir
Kars Kenti Açık ve Yeşil Alanlarının Sayısal Analizi / The Numerical Analysis of Kars City Open and Green Areas PDF
Nalan Demircioğlu Yıldız, Hasan Yılmaz

DERLEMELER

Erzurum Kenti Hava Kirliliği Sorununun Çözümünde Peyzaj Mimarlığı Açısından Alınması Gereken Önlemler / Precautions For Solving Air Pollution Problems In Erzurum PDF
Işık Öz Sezen, Sevgi Yılmaz
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Arazi Kullanım Haritalarının Hazırlanması / Preparing Land Use Maps Using Remote Sensing and Geographic Information Systems PDF
Müdahil Özgül


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300-9036