Cilt 34, Sayı 4 (2003)

İçindekiler

ARAŞTIRMALAR

Çinko Katkılı ve Katkısız 15-15-15 Gübre Uygulamasının Buğdayda Verim ve Bazı Verim Öğeleri Üzerine Etkisi / The Effect of Mixed Fertiliser with or without Zinc on the Yield and Yield Components of Wheat PDF
N. Mücellâ Müftüoğlu, Tuncay Demirer, Murat Oktay, Ömer Lütfü Elmacı
Doğu Anadolu Yoncasından Elde Edilen Hatların Kayseri ve Bilensoy-80 Çeşitleriyle Karşılaştırmalı Genel Mahsul Büyüme Oranları ve Bazı Morfolojik Özellikleri / General Crop Growth Rates and Some Morphological Traits of the Lines Selected from Eastern Anat PDF
Hayati Şeker, Lütfü Tahtacıoğlu, Celalettin Aygün
Karasu Ovası Topraklarının Tarım Potansiyelinin Belirlenmesi / Agricultural Potential of Karasu Plain Soils PDF
Ali Kılıç Özbek
Farklı Dikim Zamanlarının, Erzurum Koşullarında Yüksek Tünelde Yetiştirilen Hıyarda, Gelişme ve Verim Üzerine Etkisi / The Effect Of Planting Times On The Growth and Yield Of Cucumber Grown In a High Tunnel In Erzurum Conditions PDF
Haluk Çağlar Kaymak, İsmail Güvenç
Doğu Anadolu Bölgesi Şartlarına Uygun Yonca (Medicago sativa L) Çeşit ve Hatlarının Belirlenmesi / Determination of suitable alfalfa (Medicago sativa L) cultivars and lines for Eastern Anatolia Region PDF
Süleyman Şengül, Lütfü Tahtacıoğlu, Ali Mermer
Esmer Irk Sığırlarda Süt Verim Özelliklerine İlişkin Genetik Yönelim Unsurlarının ve Genetik Korelasyonun Tahmini / Estimates of Trend Components and Genetic Correlation of Milk Yield Traits In Brown Swiss Cattle PDF
Galip Bakır, Ali Kaygısız
Sağmal İneklerin Meme Başı Derileri ve Çiğ Sütlerinden İzole Edilen Staphylococcus aureus’ların Patojenite Özellikleri ile Bazı Antibiyotiklere Duyarlılıkları / The Pathogenic Properties and the Varied Antibiotic Sensitivities of S. aureus Isolated from T PDF
Mustafa Alişarlı, Hasan Solmaz
Karadeniz’de Tanklarda Kefal (Liza Aurata, Risso 1810) Balığı Yetiştiriciliği Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Aquaculture Of Mullet (Liza aurata, Risso 1810) In The Tanks At Black Sea PDF
Birol Baki, Göktuğ Dalgıç
Erzurum Kent Bütününde Donatı Elemanlarının Kullanımı Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Use Of Outdoor Furniture In The Case Of Erzurum PDF
Pervin Kuşkun, Hasan Yılmaz
Kars Kent Halkının Rekreasyonel Talep ve Eğilimlerinin Belirlenmesi / Determination Of The Recreational Demands And Tendencies Of The People In The City Center Of Kars PDF
Hasan Yılmaz, Sevgi Yılmaz, Nalan Demircioğlu Yıldız

DERLEMELER

Türkiye’de Kırmızı Et Pazarlaması / Marketing of Red Meat Production and Consumption in Turkey PDF
Vedat Dağdemir, Avni Birinci, Tecer Atsan
Hava Kirliliği ve Bitkiler Üzerindeki Etkileri / Air Pollution and Its Effects on Plants PDF
Erdal Elkoca
Tahıl Ürünlerinde Aroma Maddeleri: II. Kek, Pirinç, Mısır, Nişasta / Aromatic Compounds In Cereal Product: II. Cake, Rice, Corn And Starch PDF
H. Gürbüz Kotancılar, M. Murat Karaoğlu
Balık Kan Karbondioksitinin Taşınması ve Atılmasında Karbonik Anhidraz İzoenzimlerinin Fonksiyonları / The Functions of Carbonic Anhydrase Isozymes at Fish Blood Carbon Dioxide Transport and Excretion PDF
Olcay Hisar, Şükriye Aras Hisar, Telat Yanık, M. Sıtkı Aras
Tarımda Ortak Makina Kullanımı ve Türkiye’deki Uygulamaları / Multi-Farm Use of Machinery in Agriculture and Practices in Turkey PDF
Cihat Yıldız, Yücel Erkmen


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300-9036