Cilt 35, Sayı 3-4 (2004)

İçindekiler

ARAŞTIRMALAR

Erzurum Ekolojik Koşullarına Uygun Erkenci ve Yüksek Verimli Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genotiplerinin Belirlenmesi / Determination of Early Maturing and High Yielding Dry Bean (Phaseolus vulgaris L.) Genotypes Suitable for Erzurum Ecological Co PDF
Erdal Elkoca, Faik Kantar
Farklı Lolium X Festuca Melezlerinde Tohum Tutma ve Bazı Sitolojik Özelliklerin Belirlenmesi / Determination Of Seed Set And Some Cytological Characteristics Of Different Lolium X Festuca Hybrids PDF
İlknur Akgün, Ayhan Karaca
Bacillus sp. (BA-142) Bakterisinden Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz Enziminin Kısmen Saflaştırılması Ve Bazı Kinetik Özelliklerinin Belirlenmesi / Partially Purification Of Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase From Bacillus sp. (BA-142) And Investigation Of Som PDF
Mehmet Çiftçi, Ahmet Adıgüzel, Mustafa Erat, Fikrettin Şahin
Ordu Ekolojik Koşullarında Değişik Olumlu Patates Çeşitlerinin (Solanum tuberosum L.) Bazı Agronomik ve Teknolojik özelliklerinin Belirlenmesi / Determination of Some Agricultural and Technological Traits of Potato Varieties in Different Ripening Periods PDF
Özbay Dede
Esmer Sığırlarda Büyümenin Doğrusal Olmayan (non-linear) Modellerle Analizi / Analysis of Growth in Brown Swiss Cattle By Non-linear Models PDF
Ömer Akbulut, Bahri Bayram, Naci Tüzemen
Psikrometrik Diyagram Parametrelerinin Tahmininde Regresyon Eşitliklerinin Kullanımı / The Using Of Regression Equations At The Estimation Of Psychrometric Chart Parameters PDF
Bilal Cemek, Yusuf Demir
Erzurum İli Tarım İşletmelerinde Buğday Üretim Maliyetinin Hesaplanması / Calculating Wheat Production Cost On The Farms In Erzurum Province PDF
Avni Birinci, Nevzat Küçük
Farklı Dumanlama Tekniklerinin Selçuklu Tulum Peynirinin Kimyasal Mikrobiyolojik ve Duyusal Niteliklerine Etkisi / Effect of the Different Smoking Techniques on the Chemical Microbiological and Sensory Properties of Selçuklu Tulum Cheese PDF
Gürkan Uçar, O. Cenap Tekinşen
Erzurum Kentinde Botanik Bahçesi Oluşturulması Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Formation Of A Botanical Garden In Erzurum City PDF
Neslihan Demircan, Hasan Yılmaz
Yayladağı Görentaş Göleti (Hatay) Su Kalitesi Parametreleri Üzerine Bir Araştırma / A Study On Water Quality Parameters Of Yayladağı Görentaş Lake (Hatay) PDF
Yalçın Tepe, Ekrem Mutlu, Aysun Türkmen

DERLEMELER

Kırsal Yapıların Deprem Karşısındaki Davranışı / Earthquake Behaviour Of Rural Buildings PDF
Ahmet Budak, Habib Uysal, Abdulkadir Cüneyt Aydın
Probiyotik ve Prebiyotiklerin Fonksiyonel Özellikleri / Functional Characteristics Of Probiotics And Prebiotics PDF
Osman Sağdıç, Erdoğan Küçüköner, Sami Özçelik
Yüksek Sıcaklıklarda Süt Sığırlarının Beslenmesi / Feeding Dairy Cattle In Hot Weather Conditions PDF
Mehmet Öten, Mesut Işık, Mustafa Çetinkaya
Prefabrike Yapıların Başlıca Tasarım İlkeleri / Principal Design Criterias For Precast Buildings PDF
Ayla P. Amil, Abdulkadir Cüneyt Aydın
Bağcılıkta Gen Transferi Çalışmaları / Gene Transformation Studies In Viticulture PDF
Muharrem Güleryüz, Cafer Köse
Toprak Sıkışması ve Tarımsal Açıdan Önemi / Soil Compaction and Its Importance for Agriculture PDF
Ekrem Lütfi Aksakal
Spermatogonial Transplantasyon ve Hayvan Yetiştiriciliğinde Kullanımı / Spermatogonial Transplantation and Its Utilization in Animal Breeding PDF
Hasan Ülker, Orhan Karaca, Sinan Baş, Özdal Gökdal
Balıklarda Mikrobiyolojik, Enzimatik ve Kimyasal Bozulmalar / Chemical, Microbiological and Enzymatic Spoilage in Fish PDF
Şükriye Aras Hisar, Olcay Hisar, Telat Yanık


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300-9036