Cilt 37, Sayı 1 (2006)

İçindekiler

ARAŞTIRMALAR

Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Erzurum Ovası Koşullarına Adaptasyonu / Adaptation of Some Bread Wheat Cultivars in Erzurum Plain Conditions PDF
Özcan Çağlar, Ali Öztürk, Sancar Bulut
Daphan ve Pasinler Ovası Toprak Örneklerine Suya Doygun Koşullarda Farklı Azotlu Gübre Uygulamalarının Toprakların Fe, Mn, Zn ve Cu Elverişliliğine / Effect of Different Nitrogen FertilizerApplication to Daphan and Pasinler Soil Samples Under Saturated Co PDF
Kenan Barik, Canan Kant, Adil Aydın
Some biological observations on Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Noctuidae), an important cabbage pest in Erzurum, Turkey / Erzurum’da önemli bir lahana zararlısı Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Noctuidae)’nin biyolojisi PDF
Şaban Güçlü, Rüstem Hayat, Levent Gültekin, Göksel Tozlu
Gökhöyük Tarım İşletmesi Topraklarının Kalite Durumlarının Değerlendirilmesi / Evaluation of Soil Quality Parameters of Soils In The Gökhöyük Agricultural Farm PDF
Mustafa Uslu, Murat Güven Tuğaç, Aynur Dilsiz
Farklı Tarihlerde Ekilen Buğday (Triticum ssp.) Genotiplerinde Bazı Gelişme Dönemleri İçin Gerekli GDD (Growing Degree Days) Değerlerinin Belirlenmesi / Determination of Some Growth Stages Growing Degree Days (GDD) Values of Wheat (Triticum ssp.) Genotype PDF
Abdullah Öktem, Arzu Ağırmatlıoğlu
Giresun Yöresindeki Özel Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Irk Tercihleri ve Barınakların Yapısal Durumu / Farmers’ of Preference of Private Dairy Cattle Farms in Giresun Province and The Structural Situation of Barns PDF
Ahmet Tugay, Galip Bakır
Growth Performance Characteristics of Holstein Friesian Calves Fed Early and Late Cut Meadow Hay / Erken ve Geç Biçilmiş Çayır Otu ile Beslenen Siyah Alaca Danaların Büyüme Performansı Özellikleri PDF
Ömer Menteşe, Leyla Turgut, Olcay Güler, Mete Yanar, Naci Tüzemen, Mustafa Tan, Binali Çomaklı
Erzurum Yöresinde Bitkisel Üretim Yapan İşletmelerde Ortak Makina Kullanım Olanaklarının Araştırılması / A Study on the Possibilities of Multi-Farm Use of Machinery in the Farms of Plant Production in Erzurum PDF
Cihat Yıldız, Yücel Erkmen
Bafra Ovası Sağ Sahil Sulama Alanındaki Tuzluluk Dağılımının Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)Kullanılarak Belirlenmesi / Determination of Salinity Distribution Using GIS in Bafra Plain Right Land Irrigated Area PDF
Bilal Cemek, Mustafa Güler, Hakan Arslan
Erzurum Daphan Ovası Sulama Sahasında Optimum Bitki Deseninin Doğrusal Programlama Yöntemiyle Belirlenmesi / Determination of Optimal Crop Pattern the Irrigation Project Area in Erzurum Daphan Plain by Using a Linear Programming Method PDF
Fatih M. Kızıloğlu, Yasemin Kuşlu, Üstün Şahin, Serap Diler
Çanakkale İli Belediye Sınırları İçerisindeki Peyzaj Alanlarında Sulama Sistemlerinin Projelenmesi ve İşletilmesindeki Hatalar / The False Applications In The Irrigation Design And Management Of Landscape Areas In The Municipilaty Of Çanakkale PDF
Kürşad Demirel, Murat Yıldırım, Gökhan Çamoğlu
Dondurulmuş Gıda Tüketimini Etkileyen Sosyo-Ekonomik Özelliklerin Belirlenmesi; Erzurum İli Örneği / Determination of Socio-Economics Characteristics Affecting Frozen Food Consumption; Erzurum PDF
Murat Külekçi, Abdulkadir Topaloğlu, Adem Aksoy
Ekşi Hamur Katkısının Beyaz Tava Ekmeğinin Bayatlaması Üzerine Etkisi / The Effect Of Sourdough Addıtıon On The Stalıng Of Whıte Pan Bread PDF
H. Gürbüz Kotancılar, M. Murat Karaoğlu, K. Ekrem Gerçekaslan, Pınar Uysal

DERLEMELER

Bor Bileşikleri ve Tarımda Kullanımı / Boron Compounds And Theır Potentıal Of Use In Agrıculture PDF
Ayten Demirtaş
Organik Besinlerin Kalitesi / Quality of Organic Foods PDF
Murat Atasever, Gülşah Adıgüzel
Konukçu-Patojen İlişkisinde Model Bir Bitki: Arabidopsis thaliana / A Model Plant In Host-Pathogen Interactıon: Arabidopsis thaliana PDF
Figen Mert Türk
Kent Ormanlarının Kentsel Mekana Sağladığı Faydalar / The Benefits of Urban Forests to Urban Space PDF
Sevgi Yılmaz, Zöhre Bulut, Pervin Yeşil
Bitki Kairomonlarının Entomolojik Yönden Önemi / Entomological Importance of Plant Kairomones PDF
Memiş Kesdek, Erol Yıldırım


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300-9036