Cilt 38, Sayı 1 (2007)

İçindekiler

ARAŞTIRMALAR

The Effects of CaCI2 and KCI Concentrations on Chilling Resistance of Bean (Phaseolus vulgaris L.) PDF
Rahmi Dumlupınar, Turgay Çakmak, İsmail Kocaçalışkan
Bayburt İli Buğday Ekim Alanlarında Bulunan Yabancı Otların Rastlama Sıklığı, Yoğunlukları ve Topluluk Oluşturma Durumlarının Saptanması / Determination Of Distribution, Density And Sociability Of Weed Species İn Wheat Fields İn Bayburt Province PDF
Şaban Kordali, Hüseyin Zengin
Erzurum Kentinde Konut Bahçelerinin Peyzaj Tasarım İlkelerine Göre İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Evaluation Of House-Gardens In Erzurum According to Landscape Design Criterias PDF
Sevgi Yılmaz
Siyah Alaca Sığırlarda Gebelik Başına Tohumlama Sayısı Üzerine Etkili Faktörlerin Analizi / Analysis of Factors On Number of Insemination Per Conception of Holstein Friesian Cattle PDF
Muhiddin Sağlam, Fevzi Uğur
WDXRF Spektrometresi ile Fasulye Tohum Böceği [Acanthoscelides obtectus (Say.) (Coleoptra:Bruchide)]’ndeki Eser Elementlerin Yarı-Nicel Analizleri / Semi-quantitative analysis of trace elements in Acanthoscelides obtectus (Say.) by using WDXRF Spectromete PDF
Celal Çakır, Ali Gürol
Erzurum Merkez İlçede Tarım Arazilerinde Parçalılık Durumuna Göre Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi / Economic Analysis of Farms With Respect to Land Fragmentation In Central District of Erzurum Province PDF
Hediye Kumbasaroğlu, Vedat Dağdemir
Erzurum İlinde Kiraz Sülüğü Caliroa cerasi (Linnaeus, 1758) (Hymenoptera: Tenthredinidae)’nin Biyolojisi ve Zararı / Biology and Damage of Caliroa cerasi (L., 1758) in Erzurum Province PDF
Önder Çalmaşur
Tek Diskli Gübre Dağıtma Makinalarında Farklı Debilerde Besleme Yarıçapının Dağılım Düzgünlüğüne Etkisi / Effect of Feeding Radius on Distribution Uniformity in Single-Disc Rotary Fertilizer Spreaders with Different Flow Rates PDF
Yıldıran Yıldırım, İsmail Öztürk
Kuzgun Barajı Sulama Alanında Yapısal Durumun Belirlenmesi PDF
Yasemin Kuşlu, A. Vahap Yağanoğlu
Staphylococcus xylosus ve Lactobacillus plantarum Suşlarının Sucuğun Duyusal Özellikleri ve Renk Değerleri Üzerine Etkileri / Effects of Staphylococcus xylosus ve Lactobacillus plantarum Strains on the Organoleptic Properties and Color Parameters of Sucuk PDF
Güzin Kaban, Mükerrem Kaya

DERLEMELER

Bant İlaçlaması ve Direkt İlaçlama Yapan Üniteler ve Kullanım Alanları / Band Spraying and Direct Spraying Units and Utilization Fields of This Methods PDF
Handan Günel, İsmail Öztürk
AB'de Sığır ve Dana Eti Ortak Piyasa Düzeni ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme / Common Market Organization as Beef and Veal in European Union and an Evaluation from the Point of View of Turkey PDF
Adem Aksoy
Genetik Karakterizasyonda Mitokondriyal DNA Kullanımı / Using of Mitochondrial DNA for Genetic Characterization PDF
Memiş Özdemir, Ünsal Doğru
Priming: Ekim Öncesi Tohum Uygulamaları / Priming: Presowing Seed Treatments PDF
Erdal Elkoca
Et ve Et Ürünlerinde Heterosiklik Aromatik Amin Oluºumunun Engellenmesi / Prevention of Heterocyclic Aromatic Amines in Meat and Meat Products PDF
Fatih Öz, Mükerrem Kaya


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300-9036