Cilt 40, Sayı 1 (2009)

İçindekiler

ARAŞTIRMALAR

Erwinia amylovora Strainlerinin Streptomisin Sülfata Karşı Duyarlılıkları ve Strainlerin Yağ Asidi Metil Esterleri ile Antibiyotiğe Duyarlılıkları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi / Determination of Relationship between Streptomycin Sulphate Susceptibili PDF
Recep Kotan, Kenan Karagöz, Fikrettin Şahin
Çoruh Havzası (İspir-Pazaryolu) Erozyon Durumunun CBS İle Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri / Determining of Erosion Situation of the Coruh Watershed by GIS and Solution Suggestions PDF
Murat Zengin, Serkan Özer, Müdahir Özgül
Erzurum’dan İğde (Eleagnus angustofolia L.) İçin Yeni Bir Zararlı, Omophlus flavipennis Küster (Coleoptera: Alleculidae: Omophlinae) / Omophlus flavipennis Küster (Coleoptera: Alleculidae: Omophlinae) a New Oleaster (Eleagnus angustofolia L.) Pest for Tur PDF
Engin Kılıç, Erol Yıldırım
Farklı Toprak İşleme Aletlerinin Kışlık Buğday Verimi Üzerine Etkisi / Effect of Tillage Implements on Yield of Winter Wheat PDF
Mustafa Gökalp Boydaş, Nihat Turgut
Giresun Yöresindeki Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri / The Structural Features of Dairy Cattle Farms in Giresun Province PDF
Ahmet Tugay, Galip Bakır
Erzurum Yöresinde Yonca Ekim Alanlarında Bulunan Yabancı Otlar, Yoğunlukları ve Rastlama Sıklıkları / Species, Density and Frequency of Lucerne Weeds in Erzurum, Turkey PDF
İrfan Çoruh, Hüseyin Zengin
Erzincan İli Üzümlü İlçesi’nde Yetiştirilen Karaerik Üzüm Çeşidinde 2007-2008 Kış Soğuklarının Kış Gözlerinde Yol Açtığı Zararlar / Frost Damage in Dormant Buds of Karaerik Grapevine Grown at Üzümlü Province of Erzincan During The Winter of 2007-2008 PDF
Cafer Köse, Muharrem Güleryüz
Erzurum İli Pasinler İlçesinde Silajlık Mısır Üretim Maliyetinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma / A Study on Determining Production Cost of Corn Silage in the Pasinler Province of Erzurum PDF
İnci Akay Tuvanç, Vedat Dağdemir
Pnömatik Ekim Makinalarında Farklı Tip Dağıtma Başlıkları, Hava Hızı ve Gübreleme Normunun Akış Düzgünlüğüne Etkisi / The Effects of Distributor Head Types, Air Velocity and Fertilizing Rate on Flow Evenness in Pneumatic Seed Drills PDF
İbrahim Ethem Güler, Fatih Uygan
Erdemli (Mersin) Yöresi Makiliklerindeki Çalı Türlerinin Tespiti ve Yoğunlukları Üzerine Bir Araştırma / A Study on Determination and Distribution of Shrub Species in Maquis in the District of Erdemli (Mersin) PDF
Süleyman Temel, Mustafa Tan
Erzurum Kenti İçerisindeki Toprak Kirliliğinin Yıllara Göre Değişimi ve Yıkanma Durumu / Change of Soil Pollution From Air Pollution Vs. Years in Erzurum PDF
Nesrin Boyabat

DERLEMELER

Balıklarda Toksikopatolojik Lezyonlar II / Toxicopathological Lesions in Fish II PDF
Arzu Uçar, Muhammed Atamanalp
Besinsel Lif Kaynağı Olarak Enzime Dirençli Nişasta / Resistant Starch as a Dietary Fiber PDF
H. Gürbüz Kotancılar, K. Emre Gerçekaslan, M. Murat Karaoğlu, Hüseyin Boz
Stres Koşullarında ACC Deaminaze Üretici Bakteriler Tarafından Bitki Gelişiminin Teşvik Edilmesi / Promotion of Plant Growth by ACC Deaminase-Producing Plant Growth Promoting Bacteria under Stress Conditions PDF
Ramazan Çakmakçı
Arı Sütü Verimine Etki Eden Faktörler / The Factors Effecting to Yield of Royal Jelly PDF
Semiris Karlıdağ, Ferat Genç
Peyzaj Tasarımında Biyoklimatik Konfor ve Yaşam Mekanları İçin Önemi / Bioclimatic Comfort in Landscape Design and its Importance for Living Areas PDF
Süleyman Toy, Sevgi Yılmaz
Beyaz Peynirin Bileşim, Kalite, Mikroflora ve Olgunlaşması / Composition, Quality, Microflora and Ripening of Beyaz Cheese PDF
Şerafettin Çelik, Şükran Uysal
Kalp-Damar Hastalıkları ve Antioksidanlar / Cardiovascular Disaeses and Antioxidants PDF
Zühal Okcu, Fevzi Keleş


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300-9036