KÖPRÜKÖY (PASİNLER) YAKININDAKİ OCAKLARDAN SAĞLANAN DOĞAL HAFİF AGREGADAN YÖREDEKİ TARIMSAL YAPILARDA YARARLANABİLME OLANAKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İbrahim Örüng, Sırrı Şahin
587 387

Öz


ÖZET: Bu araştırmada Erzurum İli Köprüköy İlçesi yakınlarındaki büyük bir alanda bulunan doğal hafif agreganın ve bu hafif agregayla üretilen hafif betonların özellikleri belirlenerek yöredeki tarımsal yapılarda kullanılabilme olanakları  araştırılmıştır. Bunun için özellikleri saptanan agrega ile 75 kg/m3 , 100 kg /m3,125 kg /m3, 150 kg/m3, 175 kg /m3, 200 kg /m3 , 225 kg /m3, 250 kg /m3, 275 kg/m3 ve 300 kg /m3 çimento içeriğine sahip 10 sınıf hafif beton ilgili Türk Standartları gözönünde bulundurularak  üretilmiştir. Üretilen hafif betonların birim ağırlık, su emme, basınç dayanımı, çekme dayanımı gibi özellikleri saptanmıştır. Elde edilen değerlere göre, buradaki doğal hafif agreganın yerinde değerlendirilerek hafif beton yapımında kullanımıyla, yörede ısı yalıtımı iyi, depreme karşı oldukca dayanıklı ve dolayısıyla taş ve kerpiç gibi malzemeye göre daha üstün nitelikli tarımsal yapıların ekonomik olarak yapılabileceği sonucuna varılmıştır.

 

A RESEARCH ON USAGE POSSIBILITIES OF NATURAL LIGHTWEIGHT AGGREGATE PROCURED  NEAR KÖPRÜKÖY SOURCES FOR THE LOCAL AGRICULTURAL BUILDINGS

 

SUMMARY: This research was conducted to determine the properties of lightweight aggregates of Köprüköy district and lightweight concretes made of this aggregate. It was also determined usage possibilities of these concretes in the construction for farm buildings at province. The Turkish Standards dealing with the subject were considered to determine the properties of aggregate and concrete. Lightweight concretes were produced with ten different cement content levels were  75 kg/m3, 100 kg/m3, 125 kg/m3, 150 kg/m3, 175 kg /m3, 200 kg /m3 ,  225 kg/m3, 250 kg /m3, 275 kg/m3 and 300 kg /m3 . In addition to suggested  concrete making reguirements, to obtain a reasonable workability of this material a constant level of slump (approximately 5 cm) was achieved. The properties such as unit  weight, water absorption, compressive strength, splitting tensile strength of lightweight concretes were determined. According to the obtained values; suitable lightweight concretes can be produced which will provide structural materials better than conventional materials in province which are already in use. This conclusion can be drawn from the results that the high quality agricultural buildings which have a better thermal insulation and durability to eartquakes can be constructed economically at the province by using the natural lightweight aggregates which are available in this district.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.