ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TARIM İŞLETMESİNDE YETİŞTİRİLEN İVESİ VE MORKARAMAN KUZULARIN YARI ENTANSİF ŞARTLARDA BESİ PERFORMANSLARI BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Muhlis Macit, Ayhan Aksoy
818 713

Öz


ÖZET: Atatürk Üniversitesi Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen İvesi ve Morkaraman kuzuların yarı entansif şartlardaki besi performanları bu çalışmayla karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

               Kuzuların büyüme ve besi özellikleri olarak ele alınan ortalama doğum ağırlığı İvesi ve Morkaramanlarda sırasıyla 4.47 ± 0.13 kg.,4.69 ± 0.12 kg.; sütten kesim öncesi ortalama ağırlık artışı 199 ± 7.93 g., 237 ± 7.66 g.; ortalama sütten kesim ağırlığı 15.50 ± 0.44 kg., 17.57 ± 0.43 kg.; besi başı ağırlığı 15.50 ±0.44 kg., 17.57 ± 0.43 kg.; beside ortalama günlük canlı ağırlık artışı 128.38 ± 8.074 g., 104.84 ± 7.870 g.; ortalama besi sonu ağırlığı 30.21 ± 0.955 kg., 28.26 ± 0.834 kg.; toplam ağırlık artışı 13.73 ± 0.864 kg., 11.20 ± 0.842 kg.; bir kg. canlı ağırlık artışı için mer'aya ilaveten tüketilen karma yem miktarı 4.04 kg. ve 4.65 kg. olarak tespit edilmiştir.

               Bu özelliklerden, sütten kesim öncesi ağırlık artışına ırk ve cinsiyetin; sütten kesim ağırlığı ile besi başlangıç ağırlığına ırk ve cinsiyetin yanısıra doğum ağırlığı ile sütten kesim yaşının; beside ortalama günlük ağırlık artışı ile toplam ağırlık artışına doğum ağırlığı dışındakilerinin; besi sonu ağırlığına ise cinsiyet ve sütten kesim yaşının önemli etkide bulunduğu tespit edilmiştir.

 

THE COMPARISON OF FATTENING PERFORMANCES OF AWASSI AND REDKARAMAN LAMBS REARED IN THE SEMI-INTENSIVE CONDITION AT ATATURK UNIVERSITY AGRICULTURAL RESEARCH AN APPLICATION FARM.

 

            SUMMARY: In this research, the fattening performances of Awassi and Red-Karaman labms reared in the semi-intensive conditions at Ataturk University Agricultural Research and Application Farm were investigated comparatively.

               The birth weight, pre-weaning weight gain, weaning weight for Awassi and Redkaraman lambs were 4.47 ± 0.13 kg and 4.69 ± 0.12 kg; 199 ± 7.93 g and 237 ± 7.66 g; 15.5 ± 0.44 kg, 17.57 ± 0.43 kg respectively. The initial fattening weight, average daily weight gain on fattening, final fattening weight and total weight gain for Awassi and Redkaraman were 15.50 ± 0.44 kg and  17.57 ± 0.43 kg; 128.38 ± 8.074 g and 104.84 ± 7.870 g; 30.21 ± 0.955 kg, 28.26 ± 0.834 kg; 13.73 ± 0.864 kg, and 11.20 ± 0.842 kg respectively. Amount of concentrate feed consumed per kg weight gain for Awassi and Redkaraman were 4.04 kg and 4.65 kg respectively.

               The breed and sex affected significantly the pre-weaning weight gain. Besides of the breed and sex, birth weight and weaning age had a significant influence on the weaning weight, and initial fattening weight. Also the breed, sex, weaning age influenced significantly on average daily weight gain and total weight gain during the fattening. Final fattening weight was significantly affected by sex and weaning age.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.