SÜT TEKNOLOJİSİNDE pH'NIN ÖNEMİ, SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE ÖLÇÜLMESİ

Hayri Coşkun, Abdullah Çağlar
935 470

Öz


ÖZET : Hidrojen iyonları konsantrasyonunun negatif logaritması olarak bilinen pH, bir çok bilim alanında olduğu kadar süt teknolojisinde de oldukça önem taşımaktadır. Bugün bazı süt ürünlerinin titrasyon asitliğinin ölçülmesi yerine pH ölçümü tercih edilmekte ve üretim basamakları ona göre belirlenmektedir.

 

IMPORTANCE AND DETERMINATION OF pH IN MILK AND MILK PRODUCTS

 

SUMMARY : The acidity of pH known as negative logarithm for hydrogen ions concentration in a solution has importance for many scientific areas as well as dairy technology. Today, the determination of pH for some dairy products is preferred instead of making titration acidity, and some processing steps are conducted according to pH values.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.