FUNGUSLARIN BİYOLOJİK MÜCADELEDE KULLANIMI

Cafer Eken, Erkol Demirci
1.468 679

Öz


ÖZET: Zararlılar, hastalık etmenleri ve yabancı otlarla mücadelede, doğal dengeye ve çevreye olumsuz etkisi olmayan yöntemlerden birisi, biyolojik mücadeledir. Biyolojik mücadelede kullanılan biyolojik savaş etmenlerinden funguslar, bakteriler, viruslar, riketsialar, protozoalar ve nematodlara mikrobial savaş etmenleri adı verilmektedir. Bu etmenler içerisinde, funguslar önemli bir grubu oluşturmaktadır. Bu makalede, biyolojik mücadelede kullanılan fungusların böceklere, akarlara, nematodlara, bitki patojeni funguslara ve yabancı otlara karşı kullanımı ile mikorizaların rolü, ticari fungus preparatları yanında, ülkemizde yapılan bazı çalışmaların sonuçları özetlenmiştir.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.