TUJ ERKEK KUZULARIN ENTANSİF ŞARTLARDAKİ BESİ PERFORMANSLARI İLE KESİM VE KARKAS ÖZELLİKLERİ

Muhlis Macit, Mevlüt Karaoğlu, Mustafa Yaprak, Sinan Kopuzlu
1.046 1.088

Öz


ÖZET : Araştırma, yaklaşık iki aylıkken sütten kesilen Tuj erkek kuzularının entansif besi şartları altında besi performansları ile bazı kesim ve karkas özelliklerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Beside sindirim bozukluklarına engel olmak amacıyla  100 g/gün/baş düzeyinde iyi kalite çayır otu ve ad-libitum düzeyde de % 16.00 ham protein içerikli kesif yem verilmiştir. Kuzuların beside canlı ağırlıkları iki haftada bir, yem tüketimleri ise haftada bir yapılan tartılarla tespit edilmiştir. Ortalama canlı ağırlık 44.00 kg'a ulaştığı zaman besiye son verilerek kesim ve karkas özellikleri belirlenmiştir. Araştırmada, sütten kesim ağırlığı, besi başlangıç ağırlığı, besi sonu ağırlığı, beside ortalama günlük ağırlık artışı ve yemden yararlanma katsayısı sırasıyla 21.6 ±1.12 kg. 22.8 ± 1.19 kg. 44.0 ± 1.57 kg, 236.0 ± 6.90 g, 5.32 olarak bulunmuştur. Kuzuların kesim ağırlığı, sıcak karkas ağırlığı, soğuk karkas ağırlığı, sıcak randıman ve soğuk randıman değerleri 42.8 ± 1.46 kg., 21.2 ± 0.80 kg., 20.7 ± 0.20 kg., % 49.5 ve % 48.4 olarak tespit edilmiştir. Araştırmada bazı yan ürünlerin ağırlıkları ile karkas karakterleri de belirlenmiştir.

 

DETERMINATION OF THE FATTENING PERFORMANCE, AND SLAUGHTERING AND CARCASS CHARACTERISTICS OF TUSHIN LAMBS UNDER INTENSIVE FARM CONDITIONS

 

SUMMARY : This study was conducted to determine fattening performance and some slaughtering and carcass characteristics of Tushin lambs weaned and subjected to intensive fattening at 2 months of age. During the fattening, a good qualty hay (100 g/day/per lamb) and concentrated feed contaning 16.00 % crude protein were supplied ad-libitum. The fattening was finished when average live weight reached to 44 kg, and the slaughtering and carcass characteristics were determined. In this study, the weaning weight, the initial weight of fattening, the post-fattening weight, the daily weight gain and average  feed efficiency were found as 21.6 ± 1.12 kg., 22.8 ± 1.19 kg, 44.0 ± 1.57 kg, 236.0 ± 6.90 g and 5.32 respectively. The slaughtering weight, the hot carcass weight, the cold carcass weight, the hot dressing percentage and the cold dressing percentage values were 42.8 ± 1.46 kg, 21.2 ± 0.80 kg, 20.7 ± 0.20 kg, 49.5 % and 48.4 % respectively. Additionally, some by products and carcass characteristics were scaled.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.