BİTKİLERDE B-KROMOZOMLARININ SİTOGENETİĞİ VE BAZI TARIMSAL ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ

İlknur Akgün, Metin Tosun, Sevim Sağsöz
1.034 883

Öz


ÖZET : B-kromozomlar çok sayıda bitki ve hayvan türünde belirlenmiştir. Bitki türlerinde B-kromozomları diploid ve tetraploidlerde daha çok bulunmakla birlikte ploidi seviyesi ile ilişkisini gösteren deliller mevcut değildir. B-kromozomları genellikle yabancı tozlaşan bitkilerde bulunmaktadır. Ayrıca, B-kromozomları büyük çoğunlukla buğdaygillerde, bunlar içerisinde de yembitkisi olarak yetiştirilen türlerde belirlenmiştir. B-kromozomlarının kalıtımı düzensiz olup, Mendel açılımlarına uymamaktadır. Düzensizlik eşlenme başarısızlığına ve meiotik eleminasyona bağlıdır. B-kromozomları morfolojik olarak A-kromozomlarından farklı ve A-kromozomlarının herhangi birisi ile homolog değildir. Yine, B-kromozomları mitotik olarak stabil olmayıp, bireyin organları arasında değişik sayılarda bulunabilmektedir. Fazla sayıda B-kromozomu sahip bitkilerde A-kromozomlarının eşlenmesi, bitkilerin gelişimi ve özellikle döllekliği önemli derecede olumsuz yönde etkilenmektedir. Bununla birlikte, B-kromozomlarının orijin ve fonksiyonları tam olarak bilinmemektedir.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.