AUTOPOLİPLOİD YEM BİTKİLERİNDE TOHUM ÜRETİMİ ÜZERİNE ANEUPLOİDİNİN ETKİSİ

İlknur Akgün, Metin Tosun, Sevim Sağsöz
772 571

Öz


 

ÖZET: Çeşitlerin devamlılığında en önemli husus üretim esnasında hiçbir genetik değişikliğin ortaya çıkmamasıdır. Bununla birlikte tohumla üretilen türlerde her üretim çemberinde gamet, zigot, tohum ve bitki seviyesinde doğal bir seleksiyon vardır. Yapay autopoliploidlerde özellikle ilk generasyonlarda aneuploidler yüksek oranda bulunmaktadır. Aneuploidler tohum verimini düşürdüğü gibi üretim esnasında ortaya çıkan seleksiyon işlemlerini de etkilemektedir. Yapay olarak elde edilmiş türlerin aneuploidiye karşı toleransları farklı olup, bazı türlerde euploid bitkilerde dengesiz kromozom ayrılışı eğilimi daha fazladır. Euploidlerde görülen bu kararsızlığa çevresel faktörler (hava, polen üretim miktarı, bitki yoğunluğu gibi stres koşulları) önemli derecede etki yapmaktadır. Dengesiz kromozom ayrılışı gösteren gamet ve zigotların canlı kalabilme şansının yüksek olması nedeniyle, bu türlerde aneuploidlerin tamamen populasyon içerisinden seleksiyonla uzaklaştırılması çok zordur.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.