FARKLI EKİM NÖBETİ SİSTEMLERİNİN TOPRAKLARIN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İLE TOPRAK-SU İLİŞKİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Abdurrahman Hanay, Üstün Şahin, Ömer Anapalı, Özcan Çağlar
825 220

Öz


ÖZET: Bu araştırmada Erzurum kıraç koşullarında sürdürülen 7 farklı ekim nöbeti sisteminin toprakların bazı fiziksel özellikleri ile toprak-su ilişkileri üzerine etkisi incelenmiştir. Araştırma sonucunda, baklagil yem bitkilerinin yer aldığı sistemlerin, toprakların fiziksel özellikleri ile toprak-su ilişkilerini, diğerlerine göre daha olumlu yönde geliştirdiği tespit edilmiştir.

 

THE EFFECTS OF VARIOUS ROTATION SYSTEMS ON SOME SOIL PHYSICAL PROPERTIES AND SOIL-WATER RELATIONS   SUMMARY: This study investigated the effect of long-term 7 rotation systems on physical properties and soil-water relationships under Erzurum dry conditions. Results from the analysis show that the systems with forage legumes improved more favourably physical properties and soil-water relations compared with other systems.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.