Buğdayda Olgun Embriyo Kültürünü Etkileyen Faktörler / Factors Affecting Wheat Mature Embryo Culture

Murat Aydın, Sevim Sağsöz, Kamil Haliloğlu, Metin Tosun
1.034 373

Öz


ÖZET: Bu çalışma buğdayda olgun embriyo kültürünü etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Kallus, embriyogenik kallus, somatik embriyo oluşumu ve rejenerasyon kapasitesine genotipin, jel yapıcı maddenin, oksin tipleri ve dozlarının etkisi çok önemli olmuştur. Buğday olgun embriyo kültüründe oksin tipi olarak dikambanın, 2,4-D ve pikloramdan, yine jel yapıcı madde olarak phytagelin, agardan daha etkiliği olduğu saptanmıştır. En yüksek kallus, embriyogenik kallus ve somatik oluşumu ve de bitki rejenerasyon kapasitesi phytagel ortamındaki dikambanın 4 mg/l dozunda elde edilmiştir. Rejenerasyon ortamının rejenerasyon kapasitesine etkisi çok önemli olmuştur. En yüksek rejenerasyon kapasitesi R1 (0.1 mg/l 2,4-D + 0.5 mg/l BAP) içeren ortamda meydana gelmiştir.

 

Anahtar kelimler: Genotip, oksin, jel yapıcı madde, rejenerasyon ortamı, Triticum aestivum

 

ABSTRACT: This study was carried out to determine the factors affecting wheat mature embryo culture. Effects of genotype, solidifying agents, auxin type and doses were found highly significant on formation of callus, embryogenic callus and regeneration capacity. Dicamba as an auxin type was better than 2,4-D and picloram and phytagel as a solidifying agent was better than agar in wheat mature embryo culture. The highest formation of callus, embryogenic callus and regeneration capacity were observed in medium containing 4 mg/l dicamba solidified with phytagel. Regeneration medium influenced significantly regeneration capacity. The highest regeneration capacity (R1) was observed in medium containing 1 mg/l 2,4-D + 0.5 mg/l BAP.

 

Key words: Genotype, auxin, solidifying agent, regeneration medium, Triticum aestivum

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.