Bakterilerin Yüzük Kelebeği Malacosoma neustria L. (Lepidoptera:Lasiocampidae)’nın Biyolojik Mücadelesinde Kullanımı / Use of Bacteria in Biological Control of Malacosoma neustria L. (Lepidoptera: Lasiocampidae)

Fatih Dadaşoğlu, Fikrettin Şahin
1.008 214

Öz


ÖZET: Bu çalışmada; bazı bitkilerde zararlı olan Malacosoma neustiria (Yüzük kelebeği)'ya karşı bakterilerin biyolojik mücadelede kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu amaçla farklı zararlılardan izole edilen toplam 25 bakteri izolatı bazı klasik (morfolojik, biyokimyasal vs.)  ve moleküler yöntemler (Mikrobiyal Tanılama Sistemi ve Biolog Mikroplate Sistemi) kullanılarak tanılanmıştır. İzole edilen bakteri izolatlarının tamamı laboratuar koşullarında test edilmiştir. Toplam 25 bakteriyel izolatın sadece üçünün (Brevibacillus brevis FD-1, Bacillus lentimorbus RK-340, Bacillus pumilus  FD-3) M. neustria larvalarında % 20,4 ve % 89,95 arasında değişen oranda insektisidal etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Diğer izolatların ise, istatistiksel olarak önemli bir etkiye sahip olmadığı saptanmıştır. Laboratuar koşullarında etkili olduğu belirlenen bakteri izolatlarından üçü daha sonra tarla koşullarında da test edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre test edilen bakteri izolatlarının uygulama yapılan zararlı larva populasyonu üzerinde kontrole göre yaklaşık olarak % 23-31 oranında ölümcül etkiye sahip olduğu gözlenmiştir. Sonuç olarak, seçilen bu üç bakteri izolatının daha sonra yapılacak toksikoloji çalışmaları ile insan ve çevre sağlığı açısından risk oluşturmadığının belirlenmesi durumunda M. neustria'nın biyolojik mücadelesinde kullanılabileceği düşünülmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Biyolojik Kontrol, Biyopestisitler, Brevibacillus brevis, Malacosoma neustria.

 

 

ABSTRACT: In this study, biological control of Malacosoma neustria (ring butterflywas investigated by using bacteria. For this reason, a total 25 bacterial strains isolated from various pests were identified by traditional methods (morphological, biochemical, etc), and molecular methods (Microbial Identification System and Biolog Microplate System). All bacteria strains were tested in bioassay against the pest in laboratory conditions. Of the 25 bacterial strains, three strains (Brevibacillus brevis FD-1, Bacillus lentimorbus RK-340, Bacillus pumilus  FD-3) were determined to have insecticidal activity against M. neustria which killed %20,4 and %89,95 larvae treated. Others strains were found to have no statistically significant insecticidal activity against M. neustria. Potential of three preselected bacterial strains based on laboratory tests were also tested in field conditions. The results showed that approximately 23-31% of the larvae treated with the preselected bacterial strains were killed in the field conditions compared with control. Therefore, the data in the present study suggested that these three bacterial strains can be used for biological control of M. neustria in the case of further studies will provide an evidence that bacterial strains selected are nonhazardous for human and environment.

 

Keywords: Biological control, Biopesticides, Brevibacillus brevis, Malacosoma neustria.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.