Bitki Büyümesini Teşvik Eden Bazı Bakteri Strainlerinin ‘Şekerpare’ Kayısı Çöğürlerinin Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri

Halil Karakurt, Recep Kotan, Rafet Aslantaş, Fatih Dadaşoğlu, Kenan Karagöz, Fikrettin Şahin
908 930

Öz


ÖZET: Bu çalışmada; bitki büyümesini teşvik eden bazı bakteriyel strainlerin (Pantoea agglomerans strain RK-79, RK-80 ve RK-92, Serratia liquefaciens strain RK-102 ve Pseudomonas putida strain RK-142) arazi şartlarında şekerpare kayısı çöğürlerinin bitki boyu, gövde çapı, yıllık sürgün sayısı, sürgün çapı, sürgün boyu, yaprak alanı, yan kök sayısı ve kök çapı üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bütün bakteriyel strainler kontrole göre yıllık sürgün sayısı, sürgün çapı ve sürgün boyunda istatistikî olarak önemli artışlara sebep olmuştur. Uygulamaların yaprak alanına etkisi ilk yık önemsiz bulunurken, Pantoea agglomerans strain RK-79 ve Pseudomonas putida strain RK-142 ikinci yılda önemli artışlara sebep olmuştur. Benzer şekilde ikinci yılın sonunda bakteri uygulamalarının; yan kök sayısında istatistikî olarak önemli artış sağladığı belirlenmiştir. Sonuç olarak; özellikle Pantoea agglomerans strain RK-79 her iki yılda da kontrol ve diğer bakteriyel strainlere göre bitki büyüme parametreleri üzerine istatistikî olarak önemli sayılan artışlara sebep olduğundan dolayı, bu strainin biyogübre amacı ile kullanılabileceği düşünülmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Kayısı, Pantoea agglomerans, Pseudomonas putida, Serratia liquefaciens

 

Effects of Some Plant Growth Promoting Bacterial Strains on Plant Growth of Saplings at  'Sekerpare' Apricot Cultivar

 

ABSTRACT: This study was to investigate the effects of some plant growth promoting rhizobacteria strains (Pantoea agglomerans RK-79, RK-80 and RK-92; Serratia liquefaciens RK-102; Pseudomonas putida RK-142) plant height, stem diameter, shoot number, shoot diameter, shoot lenght, leaf area, lateral root number and diameter of one year-old saplings from apricot (Prunus armeniaca L. cv 'Şekerpare') growth in field conditions in 2007 and 2008. All bacterial strains caused significant increase in annual shoot number, shoot diameter and shoot lenght compared to the control. There was not a significant change on leaf area of saplings in the first year. But, it was determined that Pantoea agglomerans strain RK-79 and Pseudomonas putida strain RK-142 caused a significant increase on leaf area in the second year. Pantoea agglomerans strain RK-79 was the most effective strain. Consequently, Pantoea agglomerans strain RK-79 had a statistically significant increase on plant growth parameters in both years compared to the control and the other bacterial strains. For this reason, we think that this bacterial strain could be used as biofertilizers.

 

Keywords: Apricot, Pantoea agglomerans, Pseudomonas putida, Serratia liquefaciens

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.