DİPLOİD ve TETRAPLOİD İNGİLİZ ÇİMİ (Lolium perenne L.) 'nin KİMYASAL BİLEŞİMLERİ ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR ARAŞTIRMA

Sevim Sağsöz
531 458

Öz


.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.