NİTROFORMDAN SERBEST HALE GEÇEN NİTROJEN MİKTARININ AMONYUM SÜLFAT VE ÜRE İLE KARIŞTIRILMASI

Lütfi Öğüş, M. Turgut Sağlam, Yıldırım Sezen
511 524

Öz


ÖZET
Nitroform'dan (2) serbest hale geçen nitrojen miktarını saptamak ve
bunu amonyum sülfat ve üre ;Le karşılaştırmak maksadiyle bir inkubasyon
denemesi düzenlenmiş, denemede farklı özelliklere sahip altı toprak
örneği kullanılmıştır..
Elde edilen sonuçlaJ'a göre. nitroform'dan serbest hale geçen
NO rN'i miktarı amonyum sülfat ve üreden serbest hale geçen miktarların
yarısından daha azdır. Nitroformdan serbest hale geçen N03-N'i
miktarı pH değerlerinden etkilenmekte ve nötral pH değerlerinde en
yüksek değeri vermektedir. Büyüme mevsimi boyunca az fakat devamlı
bir nitrojen kaynağı arzu edildigi hallerde bu gübrenin kullanılabileceği
sonucuna varılmıştır, Ancak konunun tarla koşullarında da denenmesi
gerekmektedir.

SUMMARY


Release ofnilrogenfrom Nitrform(3) and its comparison with ammonium sulphate and urea

An incubalion experiment was
conducted to measure and compare
the amounts of nitrogen released from
nitroform, ammonjum sulphate and
urea. Six surface sojl samples which
have different properties collected
from Eastem Blackesea eost andı Eastern
Anatojia regions were incubated
for 15, 30, 60, 90 and 120 days with
each fertilizer as abasis of iO and 20
kg. N per dekar.
According to the results, the amount
of NO 3-N'i released from nitroform
was less than half of the released
from ammonium sulphate and
urea. Nitrogen released from fertilizers
varied with pH values and reached
to maximum values with ammonium
suJphate and nitroform, at neutral
reaction (pH = 6.70). There was no
steady increase or decrease of nitrogen
released from urea with the change
of pH value.
It is concluded that nitroform
can bu used when a small but continious
nitrogen source is desİred in growing
season. Field trials must be accomplished
before suggestions for field
crops.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.