AMONYUMLU VE POTASYUMlLU GÜBRELERİN BİRLİKTE VEYA FARKLI ZAMANLARDA TATBİKİNİN, PATATES BİTKİSİNİN VERİMİNE ETKİSİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

M. Turgut Sağlam
729 167

Öz


ÖZET
Bu denemenin gayesi, amonyumlu ve potasyumlu gı'ibrelerin birlikte
veya farklı zamanlarda tatbikinin, patates bitkisinin verimine etkili
olup olmadığım araştırmaktadır, Bu maksatla, iki yrı devam eden
bil' tarla denemesi düzenlenmiştir.
Denemede, NH4 ile potasyumun birlikte veya .farklı zamanlarda
tatbikinin ürün üzerine etkili olmadığı görülmüştür. Potasyum tatbik
. edil~n ve edilmeyen muameleler arasmdp, gerek ürün ve. gerekse yaprak
sapı örneklerinin % NO 3-N, % N ııe % K kapsamları açısından
önemli bir farklılık mevcut değildir.· Bu nedenle, bu bölgede yetiştirilen
patetes bitkisine potasyumlu gübre verilmemesi tavsiye edilmiştir.

SUMMARY


An investigation on the effect of application times of NH4 and K fertilizers to yield of potato plant


The purpose of this experiment
js to determjne the effects of application
times of NH 4 and K fertilizers
to the yield of potata plant. För thıs
purpose, a field experiment was condueted
for two years.
The results of the experiment
showed that appIication of only NH 4
or additions of NH4 and K at different
times had no effect on yield. The
differences between potassium treatment
and control with respect to yield
and NO- 3N /~, N ~/~ K ~~, content
of leaf petioles were found to be
nonsignificant. Thus, it is recornmended
that the K fertilizers should 'not be
apphed to potato plant grown in this
region.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.