TOPRAKTAN AMONYAK UÇMASI: DENGE İLE İLGİLİ HUSUSLAR

Y. Avnimelech, M. Laher, M. Turgut Sağlam (Çev.)
517 170

Öz


ÖZET
Topraklardan ortaya çıkan amonyak tıçması, sistemin özelliklerinin
bir fonksiyonu olarak teorik ye deneysel yollarla ana/iz edilmiştir. Toprak
tarafından tutulan nihai amonyum konsantrasyonu; hidrojen iyon aktivitesi,
başlangıçtaki am.0nyum konsantrasyonu ve havadaki kısmi amonyak basıncınabağ"
olarak artmaktadır. Toprağın tamponluk kapasitesindeki bir artış
ise, nihai amonyum konsantrasyonunda bir azalmaya yol açmaktadır.
-Uygulanan işlemler esnasında, ölçülerek ve hesaplanarak bulunan
NIh. ve NH+ konsantrasyonları arasında yakın ilişkiler elde edilmiştir.
Toprağın tamponluk kapasitesinin yüksek ı'eya topraktaki amonyum
konsantrasyonunun düşük olduğu hallerde, uçan amonyak miktarı üzerindeki
en .etkili faktör toprak pH'sl olmaktadır. pH değerinin ve başlangıçtaki
amonyum konsantrasyonunun yüksek olması durumunda ise, reaksiyonu
kontrol eden en önemli etken toprağın tampon/uk kapaSitesidir.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.