BETA VULGARIS L. ve BETA LOMATOGONA F. et M. ARASINDAKİ ÇAPRAZLAMALAR

G. Cleij, S.M. De Bock, B. Lekkerkerker, Erol Oral (Çev.)
514 322

Öz


ÖZET
Bir 2x= şeker pancarı populasyonu ile 4x Beta lomatogona F.
et M. arasında çapraz/ama yapılmıştır. F ı de elde edilen 3x kronıozomlu
bitkiler erkek kısır olmuşlar ve bu bitkiler 2x ve 4x ebeveyn materyal
ile geriye melt;zlenerek daha sonra üretmeye alınmışlardır. Geriye melezlemenin
birinci generasyonundan sonra az sayıda 4x geriye melezlenmiş
fertlerin yanısıra, büyük ölçüde 3x apomikt tipler meydana gelmiştir.
4x şeker pancar/arı ile tozlaşmadan sonra, çok sayıda apomiktik ola
rak meydana gelmiş olan 4x bitkiler ve % 7 oranındaki 2x haplold
melez bitkilerin yanısıra da Ix FıB ı bitkileri elde edilmiştir. Haplold
melez fertler, muhtemelen bir genomu B. vulgaristen. bir genomu da B..
lomatogonadan almışlardır. Amphihaploid melez/er, içerisinde introgressionun
meydana geldiği tiplerin elde edilmesi için ebeveyn materyalı olarak
kullanılabilir. Melezleme sırasmda 2x ve 4x B. vulgaris tiplerine
ilaveten 2x,3x,5x ve 6x melez fertler de meydana gelmiştir. Bu durum
muhtemelen kromozomların somatik sayılarlflm varlığı ve arasıra vukubulan
haplold apomiktik üremeden dolayı ortayafıkmış olabilir.
Fı ve FıBı'de büyük ölçüde tohuma kalkmanın sözkonusu
olması, her iki türde tohuma kalkmanm farklı genlere dayalı olduğunu
göstermektedir.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.