BAL ARILARININ ÇEŞİTLİ BİTKİ VE AĞAÇLARDAN TOPLADIKLARI YAPIŞKAN REÇİNEMSİ MADDELER : P R O P O L İ S

Enver Öder (Çev.)
637 405

Öz


ÖZET

Son yıllarda propolis'e karşı büyük bir talep mevcut olup Japonyada
kilosunun 250 sterlin'e kadCl!' saııldığı bildirilmektedir. Bunun neticesinde bu kovan ürününe karşı talepler artmış ve bu konuda bilgi sahibi olmak isteyenlerde birhayli çoğalmıştır. Aşağıda verilen bilgilerin, sorulan suallerin geniş çapta bir cevabı olacağı ümid edilmektedir.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.