FOLİK ASİT BİYOKİMYASI ve BESLEMESİ

Sümer Haşimoğlu, Ayhan Aksoy, Nihat Özen, Ahmet Çakır
682 347

Öz


ÖZET
Antianemik faktör olarak bilinen foUk asidin, fizyolojik olarak aktivite
gösteren birçok derivatı bulunmaktadır. XX. yüzyılın ortalarına
doğru tanımlanmamış büyüme faktörleri olarak literatüre geçen folik
asitin, kırmlZl kan hücrelerinin formasyonunu hızlandı.rdığı ve anemi
tedavisinde tesirli olduğu ortaya konmuştur.
. Folik asidin esas biyokimyasal rolü, tek karbonlu grupların transferidir.
Folik asidin maymuTl, civciv, hindi, tilki, mink, tavşan ve farelerin
diyetlerinde bulunması lazım geldiği bir çok araştmeıiar tarafindan
ortaya konmuştur.
Anemi tedavisinde kullanılan folik asidin diğer vitaminler/;! omeğin,
vitamin B 12 ile ilgili olduğu bulunmuştur. Tabiatta bilhassa, yeşil
bitkilerde bol bulunan folik asidin, çiftlik hayvanlarından kanatMar için
kritik olduğu, bu durumun rasyon hesaplarında göz önüne almması lazım
geldi.ifi detayıyla incelenmiştir.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.