TOPRAKLARDA AMONYUM FİKSASYONU VE AMONYUM POTASYUM İLİŞKİLERİ

M. Turgut Sağlam
860 311

Öz


ÖZET
Toprağa ilave edilen amonyumını
(NH4) bır kısmı toprak
tarafindan tutulmakta ve bu miktar bazı şartlar altında i me./lOO gr.'a
kadar çıkabilmektedir. Amonyum, potasyuma benzer bir mekanizma
ile kil mineral/eri tarafındanfikse edilmektedir.
Yazıda, amonyum fiksasyonu uzerine etkili olan faktörler incelenmiş
ve amonyum-potasyum ilişkilerine yer verilmiştir. Ayrıca amonyum-
potasyum ilişkilerinin tarımsalönemine değinilmiştir.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.