LENTIL {Lens Cutinaris Medic.) YİELDS IN ERZURUM IN RELATION TO SOVVING DENSITY / ERZURUM ŞARTLARINDA EKİM SIKLIĞININ MERCİMEĞİN (LENS CULİNARİS MEDİC.) VERİMİNE ETKİSİ

Faik Kantar, Özcan Çağlar, Şahin Akten
564 301

Öz


SUMMARY : Seed and above ground biomass yields of lentil cv. Kışlık
Kırmızı -51 were investigated in relation to sowing density (50, 65, 85 and 125 kg
seed/ha) under dry conditions in 1988, 1989 and 1990 in Erzurum.
Aithough increasing sowing density resulted in high yields, seed yield
increased only marginally after 85 kg seed!ha seeding rate. But straw and above
ground biomass yields were the highest at 125 kgseedlha. Higher H1 and greater
1000-grain weight compansatedyield disadvantages at lower plant densities. Data are
discussed in relation to lentil yields.

ERZURUM ŞARTLARINDA EKİM SIKLIĞININ MERCİMEĞİN
(LENS CULİNARİS MEDİC.) VERİMİNE ETKİSİ

 

ÖZET : Ekim sıklığının Kışlık Kırmızı-51 mercimek çeşidinin tane ve toplam
(tane-saman) verimi üzerine etkisi Erzurum kıraç koşullarında 1988,1989 and 1990
yıllarında araştırılmıştır.
Hem tane hem de toplam verim artan ekim dozuna bağlı olarak artmıştır.
Bununla birlikte tane veriminde 85 kg tohum/ha ekim dozundan sonra çok az artış
olmuştur.
Yüksek hasat indeksi ve artan 1000-tane ağırlığı düşük ekim dozlarında
verimde azalmayı telafi etmiştir.
Sonuçlar mercimeğin verimi açısından tartışılmıştır.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.