SOMAKLONAL VARYASYON VE BİTKİ ISLAHI

Metin Tosun, Sevim Sağsöz
521 545

Öz


ÖZET : Somaklonal varyasyon doku kültüründe ortaya çıkan karyotipik
(kromozomlardâki sayısal değişiklikler), kromozomal (kromozomlardaki yapısal
değişiklikler) ve moleküler değişikliklerin sonucunda meydana gelen kalıtımsal
değişikliklerdir. Ancak, istenilen özelliklere sahip varyantların oranı düşüktür, in vitro
kültürde morfolojik ve tarımsal özellikler yönünden önemli varyasyonlar görülmüştür.
Doku kültüründeki mutantlardan yararlanılarak hastalıklara, tuzluluğa ve soğuğa dayanıklı
hatlar geliştirilmiştir

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.