ERZURUM İLİNDE YONCA BİTKİLERİNDE SAPTANAN FUNGAL ETMENLERİN YAYILIŞLARI VE PATOJEN İTELERİ / THE DİSTRİBUTİON AND PATHOGENICITY OF THE FUNGAL PATHOGENS DETERMİNED FROM ALFALFA PLANTS IN ERZURUM PROVTNCE

Cafer Eken, Erkol Demirci
522 288

Öz


ÖZET: Erzurum İlinde yonca bitkilerinin kök, gövde ve yapraklarında hastalık oluşturan fungal etmenlerin yayılışları, hastalık onanları ve yörede
yaygın olanakyetiştirilen yonca çeşitlerindeki pato|enite!erinin saptanması amacıyla, bu çalışma 1996-1998 yıllan anasında yapılmıştır.
Erzurum ilinde yonca bitkilerinin yaprak, gövde ve köklerinde 26 fungus lürü saptanmıştır. Saptanan türler, Coiletotrichum trifoiii, truncatum, Fusarium acuminatum. F avenaceum. F, eouiseti, F. fiocdferum, F otysporum, F. semitectum, Leveillula taurica, Macrophomina phaseolina, Peronospora trifoiiorum. Phoma medicaginis, Pseudopeziza fythium - HS (hyphal-svveiling) grup, Rhizoctonia crocorum, R. solani, iki nükleuslu Rhizoctonia spp., Sclerotinia meliloti. Stemphyiium botıyosum, Trematosphaeria cirdnans. Uromycesstriatus ve steril misel'dir. Bu türlerden acanthophoron, Pythium - HS grup ve 5. trifoiiorum Türkiye'de yonca bitkisinde ilk kez bu çalışma ile saptanmıştır. Ayrıca, P- Türkiye mikoflorası için yeni kayıt olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yonca, Fungal patojenler,yaylış, patojenite.
THE DİSTRİBUTİON AND PATHOGENICITY OF THE FUNGAL PATHOGENS DETERMİNED FROM ALFALFA PLANTS IN
ERZURUM PROVTNCE

 

SUMMARY: During 1996-1998, the study was conducted to determlne the fungal pathogens caustng diseases on roots, slems. and
leaves ofalfalfa. and their distribution, relative ratio and pathogenicity on alfalfa cultivars commonly grovvn în Erzurum.
In Lhls study 26 fungal species were isolated from roots, slem, and leaves of alfalfa plants in Erzurum. The fungal species vvere
identifıed as follovvs; Coiietotrichum trifoiii. C. truncatum, Fusarium acuminatum, F. avenaceum, F. eouiseti, semitectum, F. solanı,; Leptotrochila medicaginis. Leveillula taurica, Macrophomina phaseolina, Pseudopeziza medicaginis. fythium acanthophoron, Pythium - HS (hyphal-svveiling) group, Rhizoctonia Rhizoctonia spp., Sclerotinia trifoiiorum, Stagonospora meHloti. Stemphyiium botıyosum, Trematosphaeria sterile myoelial. Of these species, F. fiocdferum. F. semitectum. P. acanthophoron. fythium - HS group, S. trifoiiorum First time on alfalfa plants in Turkey. On the other hand, P. acanthophoron was a fırst reoord Tor the Turkish mycoflora.
Key words: Alfalfa, fungal pathogens. distribution, pathogenicity.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.