Colletotrichum Türleri ile Yabancı Otların Biyolojik Kontrolü / Biological Control of Weeds with Colletotrichum Species

Cafer Eken, Erkol Demirci
788 534

Öz


ÖZET: Yabancı otlarla mücadelede kimyasal ilaç (herbisit) kullanmanın insan sağlığını olumsuz etkilemesi, çevreyi kirletmesi, kullanılan ilaçlara bağışıklık kazanılması ve doğal dengenin bozulması gibi başlıca sorunlarından dolayı son yıllarda biyolojik mücadelenin önemi gittikçe artmıştır. Yabancı otların biyolojik mücadelesinde kullanılan fungal bitki patojenli formülasyonlara mikoherbisit adı verilmektedir. Bu yayında, yabancı otların biyolojik kontrolünde mikoherbisit olarak kullanılan veya mikoherbisit olarak kullanılma çalışmaları devam eden Colletotrichum türleri hakkında bilgiler verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: yabancı ot, Colletotrichum, mikoherbisit
Biological Control of Weeds with Colletotrichum Species

 

ABSTRACT: The importance of biological control of weeds has been gradually increased in latest years because of the using chemicals for control of weeds has negative effects for human healty, led to enviromental contamination and disturb natural environment. The fungal formulation using biological control of weeds named as mycoherbicide. In this paper, the information concerning Colletotrichum species used as mycoherbicide or having potential for biological control of weeds was given
Key Words: weed, Colletotrichum, mycoherbicide


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.