Kuşburnu Çekirdeğinin Rumende Parçalanabilirliğinin Naylon Kese Yöntemi İle Belirlenmesi / Determination of Rumen Degradability of Rosa Canina Seed by Nylon-Bag Technique

Muhlis Macit, Murat Demirel, Yunus Bakırcı, Sibel Erdoğan
698 168

Öz


ÖZET: Bu çalışma, kuşburnu çekirdeğinin ham besin madde oranları ile bu besin maddelerinin naylon kese yöntemi kullanılarak 0, 2, 4, 8, 16, 24, 48 ve 72 saatlik rumen inkübasyonu sonunda kuru madde (KM), ham protein (HP), ham yağ (HY), asit deterjan fiber (ADF) ve nötral deterjan fiber (NDF)’ın parçalanabilirliklerini ve bunlara ait etkin parçalanabilirlik parametrelerini incelemek amacı ile yapılmıştır. Araştırmada rumen fistüllü 4 baş Karakaş erkek toklu kullanılmıştır. Kuşburnu çekirdeğinin KM, HP, HY, ADF ve NDF toplam parçalanabilirliğine ait ‘‘a+b’’ değeri sırasıyla %36.56, 78.19, 86.77, 14.04, 7.52 ve parçalanma hız sabitesi olan “c” değerleri % 0.152, 0.268, 0.105, 0.159 ve 0.336 /saat olarak belirlenmiştir. Kuşburnu çekirdeğinin k= 0.02, 0.05 ve 0.08 rumen akış hızında efektif KM, HP, HY, ADF ve NDF parçalanabilirlikleri yine aynı sıraya göre % 34.9, 75.0, 81.0, 13.1 ve 7.0; %33.0, 70.9, 75.1, 12.0 ve 6.2; %31.6, 67.5, 71.2, 11.2 ve 5.6 olarak saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar ve literatür bildirişleri dikkate alındığında, öğütülmüş kuşburnu çekirdeğinin enerji ve protein bakımından kendisinden daha zengin olan yem ham maddeleri ile ruminantlar için hazırlanacak karma yemlere belirli bir düzeye kadar katılabileceği, ancak daha somut bilimsel verilere ulaşmak için bu çalışmanın devamı niteliğinde olan araştırmaların yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar kelimeler: Kuşburnu çekirdeği, rumende parçalanabilirlik, naylon kese tekniği
Determination of Rumen Degradability of Rosa Canina Seed by Nylon-Bag Technique

 

ABRSTRACT: This study was conducted to determine the rate of crude nutrient and the degradability of dry matter (DM), crude protein (CP), crude fat (CF), acid detergent fibre (ADF) and notral detergent fibre (NDF) in the rumen by nylon bag technique at 0, 2, 4, 8 16, 24, 48 and 72 h, and effectif degradabilitive (a, b, c and a+b) parameters of ground rosa canina seed. Four rumen fistulated Karakaş rams were used. Total degradability (a+b) and rate constant for the degradation (c) of DM, CP, CF, ADF and NDF of ground rosa canina seed were 36.56, 78.19, 86.77, 14.04 and 7.52%; 0.152, 0.268, 0.105, 0.159 and 0.336 %, respectively. Effective degradabilities of DM, CP, CF, ADF and NDF of rosa canina seed at k=0.02, 0.05 and 0.08 were obtained as 34.9, 75.0, 81.0, 13.1 and 7.0 %; 33.0, 70.9, 75.1, 12.0 and 6.2 %; 31.6, 67.5, 71.2, 11.2 and 5.6 % / h, respectively. In conclusion, results obtained from present study showed that ground rosa canina seed may be added to concentrate feeds of ruminants together with raw materials containing higher protein and energy than itself or may be used instead of some of these feed stuffs to be mixed into concentrate but further studies are needed to support these results.
Key words: Rosa canina seed, rumen degradability, nylon-bag technique


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.