Probiyotik ve Prebiyotiklerin Fonksiyonel Özellikleri / Functional Characteristics Of Probiotics And Prebiotics

Osman Sağdıç, Erdoğan Küçüköner, Sami Özçelik
801 1.078

Öz


ÖZET : Canlı mikroorganizma (probiyotik) içeren fonksiyonel gıdalara olan ticari ilgi, probiyotiklerin sindirim sistemindeki fonksiyonları üzerine yapılan araştırmalarla paralel olarak artmaktadır. Son yıllarda birçok araştırıcı çalışmalarını, doğal sindirim sistemi florasını oluşturan Lactobacillus ve Bifidobacteria suşları üzerinde yoğunlaştırmıştır. Prebiyotikler, barsakta selektif bir fermantasyona sebep olan sindirilemeyen (oligosakkaritler vb.) gıda katkılarıdır. Prebiyotikler aynı zamanda vücut sağlığına faydalı bazı etkilere sahiptirler. Probiyotik ve prebiyotikler gıda ürünlerinde kombine olarak kullanılabilir ki bu durum simbiyotik olarak adlandırılır. Bu derlemede, fonksiyonel özelliklere sahip olan probiyotik ve prebiyotiklerin önemine dikkat çekilmiştir.
Anahtar kelimeler: probiyotik, prebiyotik, fonksiyonel özellik
Functional Characteristics Of Probiotics And Prebiotics

 

ABSTRACT : The commercial interest on functional foods containing live microorganisms named probiotics increases to be parallel to studies conducting on functionalities of probiotics in the digestive tract. In recent years, most researchers have focused on intestinal Lactobacillus and Bifidobacteria species being part of the natural gastrointestinal microbiota. Prebiotics are non-digestible food ingredients (e.g. oligosaccharides) having a selective fermentation in the colon. Prebiotics also have some benefits on body health. Probiotics and prebiotics may be used as a combine in food products, called to be a symbiotic. In this review, the use of probiotics and prebiotics as functional foods were outlined.
Key Word: probiotic, prebiotic, functional food


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.