Esmer ve Şarole x Esmer Buzağıların Büyüme ve Yemden Yararlanma Özellikleri / Growth Characteristics and Feed Efficiency of Brown Swiss and Charolais x Brown Swiss Calves

Yener Sağsöz, Ahmet Yıldız, Nilüfer Sabuncuoğlu, Ömer Çoban, Ekrem Laçin
751 593

Öz


ÖZET : Bu çalışma, Esmer ve Şarole x Esmer buzağılarda büyüme özelliklerini karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmadaki 10 baş Esmer ve 11 baş Şarole x Esmer (Melez) buzağılarda, doğum, sütten kesim (ikinci ay), dördüncü ay ve altıncı ay canlı ağırlıkları ile günlük canlı ağırlık artışları, vücut ölçüleri ve yem tüketimleri incelenmiştir. Esmer ve Melez buzağıların doğum ve altıncı ay ağırlıkları sırası ile 42.10±2.00, 45.82±2.59 ve 151.80±3.25, 158.73±5.25 kg olarak belirlenmiştir. Ayrıca doğumdan altıncı aya kadar olan dönemde günlük canlı ağırlık artışları sırasıyla 0.610±0.002 kg ve 0.627±0.002 kg olarak bulunmuştur. Esmer ve Melez buzağılarda doğumdaki cidago yüksekliği, vücut uzunluğu, göğüs çevresi, göğüs derinliği, ön incik çevresi sırasıyla 65.10±1.16, 65.77±1.32; 64.05±2.06, 67.50±1.36; 78.05±1.40, 82.09±1.42; 26.15±0.37, 27.18±0.74; 12.35±0.27, 12.36±0.29 cm olarak saptanmıştır. Aynı ölçüler altıncı ayda yukarıdaki sırayla 90.25±1.42, 89.14±1.00; 96.50±1.57, 96.27±1.25; 120.70±1.09, 126.00±1.60; 43.60±0.43, 44.23±0.86; 15.05±0.20, 15.14±0.22 cm olarak belirlenmiştir. Bireysel yemleme yapılan doğumdan sütten kesime kadar olan dönemde, kuru madde olarak yem tüketimi Esmer buzağılar için 57.33±1.98 kg, Melez buzağılar için 55.53±1.76 kg olarak bulunmuştur. Grup yemlemesi yapılan sütten kesimden dördüncü aya kadar olan dönemde, kuru madde olarak Esmer buzağılar 166.43 kg, Melez buzağılar 168.40 kg; dördüncü aydan altıncı aya kadar Esmer buzağılar 214.80 kg, Melez buzağılar 217.45 kg yem tüketmişlerdir. Ölçümü yapılan özellikler bakımından genotipler arasında belirlenen farklılıklar istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur (P>0.05). Sonuç olarak; doğumdan altıncı aya kadar olan dönemde Esmer buzağılar ile Melez buzağılar arasında büyüme özellikleri, süt ve yem tüketimi bakımından önemli bir farklılık bulunamamıştır.
Anahtar Kelimeler: Büyüme, vücut ölçüleri, yem tüketimi, Esmer, Şarole, melez.
Growth Characteristics and Feed Efficiency of Brown Swiss and Charolais x Brown Swiss Calves

 

ABSTRACT : This study was conducted in order to compare growth features of Brown Swiss and Charolais x Brown Swiss calves. In this study, birth, weaning (second month), fourth and sixth months weight, daily weight gains, body measurements and feed consumptions were compared between 10 Brown Swiss and 11 Charolais x Brown Swiss calves. Brown Swiss and Charolais x Brown Swiss calves’ weight at birth and sixth months were determined as 42.10±2.00, 45.82±2.59 and 151.80±3.25, 158.73±5.25 kg. Daily weight gain of calves in from birth to six months of age were found as 0.610±0.002 kg and 0.627±0.002 kg for Brown Swiss and Charolais x Brown Swiss, respectively. For Brown Swiss calves and Charolais x Brown Swiss calves’, height at withers, body length, hearth girth, chesth depth and cannon bone circumference at the birth were 65.10±1.16, 65.77±1.32; 64.05±2.06, 67.50±1.36; 78.05±1.40, 82.09±1.42; 26.15±0.37, 27.18±0.74; 12.35±0.27, 12.36±0.29 cm, respectively. Same measures at sixth months were determined as 90.25±1.42, 89.14±1.00; 96.50±1.57, 96.27±1.25; 120.70±1.09, 126.00±1.60; 43.60±0.43, 44.23±0.86; 15.05±0.20, 15.14±0.22 cm, respectively. During the period, that calves were fed indivudually from birth to weaning, their feed consumption, in terms of dry matter, were 57.33±1.98 kg for Brown Swiss and 55.53±1.76 kg for Charolais x Brown Swiss calves. From weaning to fourth month period, that group feeding was performed, in terms of dry matter (DM), feed consumption was 166.43 kg for Brown Swiss and was 168.40 kg for Charolais x Brown Swiss, whereas, from forth to sixth months, feed consumption was 214.80 kg for Brown Swiss and was 217.45 kg for Charolais x Brown Swiss. According to measured traits, differences between two genotypes found to be statistically insignificant (P>0.05). As a result, from birth to sixth month, there were no statistically significant differences between in growth characteristics, milk and feed consumption aspects Brown Swiss and Charolais x Brown Swiss calves.
Key Words: Growth, body measurements, feed consumption, Brown Swiss, Charolais, crossbreeding.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.