Esmer ve Şarole x Esmer Danaların Besi Performansı ve Karkas Özellikleri / Fattening Performance and Carcass Features of Brown Swiss and Charolais x Brown Swiss calves

Yener Sağsöz, Ömer Çoban, Ekrem Laçin, Nilüfer Sabuncuoğlu, Ahmet Yıldız
1.146 493

Öz


ÖZET : Bu araştırma Esmer ve Şarole x Esmer danaların besi performansı ve karkas özelliklerinin karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Araştırmada 10 baş Esmer (Esmer) ve 11 baş Şarole x Esmer (Melez) dana 196 gün süre ile besiye alınmışlar, besi performanslarının belirlenmesinden sonra her gruptan dörder tanesinin kesilmesi ile karkas özellikleri bakımından karşılaştırılmışlardır. Besi başı ağırlığı, besi sonu ağırlığı, toplam canlı ağırlık artışı, günlük canlı ağırlık artışı Esmerler için sırasıyla 160.10±4.05, 333.50±9.17, 173.40±9.94, 0.885±0.05 kg ve Melezler için 156.09±7.81, 342.55±12.73, 186.46±9.09, 0.951±0.05 kg’ dır. Beside Esmerler günde ortalama 1.948±0.03 kg kaba, 4.411±0.10 kg kesif yem tüketmişler, yemden yararlanma oranları 7.359±0.34 kg/kg olarak bulunmuştur. Melezlerde ise bu değerler sırasıyla 1.876±0.03 kg, 4.399±0.17 kg ve 6.704±0.26 kg/kg olarak saptanmıştır. Esmerlerin kesim öncesi canlı ağırlıkları, nakliye firesi, sıcak ve soğuk karkas ağırlıkları ile sıcak ve soğuk randımanları sırasıyla 324.00±3.56 kg, % 2.7±0.27, 179.70±2.86 kg, 173.50±2.83 kg, % 55.46±0.56, % 53.55±0.47; Melezlerinki aynı sıra ile 342.00±16.15 kg, % 1.88±0.16, 190.15±10.45 kg, 185.35±9.79 kg, % 55.56±1.18, % 54.17±1.06 olarak saptanmıştır. Karkaslarda ön çeyrek, arka çeyrek, MLD (belgözü kası) alanı, kabuk yağı kalınlığı, % BPK yağı (Böbrek, Pelvis, Kalp bölgesi), Marbling Skor (mozaikleşme derecesi), Yield Grade (et verimi sınıfları) ve % Retail Cuts ( % perakende parçalar) Esmerler için sırasıyla 43.83±1.52 kg, 42.93±1.28 kg, 64.73±4.86 cm2, 0.29±0.06 cm, % 3.02±0.52, 3 (trace), 1.69±0.28, % 52.97±0.67 olarak Melezler için aynı sıra ile 46.39±3.06 kg, 46.20±1.90 kg, 72.41±2.69 cm2, 0.39±0.04 cm, % 1.74±0.10, 3 (trace), 1.24±0.05, % 54.05±0.12 olarak bulunmuştur. Genotip gruplar arasında ölçülen tüm özelliklere ait farklılıklar istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur (P>0.05).
Anahtar kelimeler: Besi performansı, karkas özellikleri, Esmer, Şarole
Fattening Performance and Carcass Features of Brown Swiss and Charolais x Brown Swiss calves

 

 

ABSTRACT : This research was conducted in order to compare fattening performance and carcass features of Brown Swiss and Charolais x Brown Swiss cattle. In this study 10 Brown Swiss and 11 Charolais x Brown Swiss cattle were fed for 196 days and compared by their total and daily gains in weight, body measurements and feed consumptions. Initial, final weights and total, daily gains in weight determined for Brown Swiss cattle as 160.10±4.05, 333.50±9.18, 173.40±9.94, 0.885±0.05 kg and Charolais x Brown Swiss’ as 156.09±7.81, 342.55±12.73, 186.46±9.09, 0.951±0.05 kg respectively. In the fattening period, Brown Swiss cattle consumed 1.948±0.03 kg hay, 4.411±0.10 kg concentrate feed per a day and feed efficiency was determined as 7.359±0.34 kg/kg. Same values for Charolais x Brown Swiss cattle were observed as 1.876±0.03 kg, 4.399±0.17 kg and 6.704±0.26 kg/kg respectively. Slaughtered weights, trasport shrinkage, hot and chilled carcass weights, dressing percentages were found for Brown Swiss cattle as 324.00±3.56 kg, 2.70±0.27 %, 179.70±2.86 kg, 173.50±2.83 kg, 55.46±0.56 %, 53.55±0.47 %, same values of Charolais x Brown Swiss crosses were determined as 342.00±16.15 kg, 1.88±0.16 %, 190.15±10.45 kg, 185.35±9.79 kg, 55.56±1.18 %, 54.17±1.06 %, respectively. For Brown Swiss cattle carcasses, values for forequarters, hindquarters, MLD area, percentage of KPH fat (Kidney, Pelvic, Heart), Marbling Score, Retail Cuts were defined as 43.83±1.52 kg, 42.93±1.28 kg, 64.73±4.86 cm2, 0.29±0.06 cm, 3.02±0.52 %, 3 (trace), 1.69±0.28, 52.97±0.67 %. Same traits for Charolais x Brown Swiss cattles were found as 46.39±3.06 kg, 46.20±1.9 kg, 72.41±2.69 cm2, 0.39±0.04 cm, 1.74±0.10 %, 3 (trace), 1.24±0.05, 54.05±0.12 %, respectively. The differences between the traits which were determined for genotypes groups were found to be statistically insignificant (P>0.05).
Key Words: Fattening performance, carcass characteristics, Brown Swiss, Charolais.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.