WDXRF Spektrometresi ile Fasulye Tohum Böceği [Acanthoscelides obtectus (Say.) (Coleoptra:Bruchide)]’ndeki Eser Elementlerin Yarı-Nicel Analizleri / Semi-quantitative analysis of trace elements in Acanthoscelides obtectus (Say.) by using WDXRF Spectromete

Celal Çakır, Ali Gürol
882 279

Öz


ÖZET : Bu çalışmada, Tortum ve Uzundere ilçelerinden temin edilen iki farklı fasulye çeşidinde depolama esnasında çok büyük
zararlara neden olan Acanthoscelides obtectus (Say.), fasulye tohum böceği erginlerinin bünyesinde var olan eser elementler
Rigaku ZSX 100e WDXRF Spektrometresiyle nitel ve yarı-nicel olarak incelendi. Yarı-nicel analizle belirlenen konsantrasyon
değerlerinin yaklaşık %10 hatalı olduğu bulundu. İki farklı fasulye çeşidinden alınan A. obtectus erginlerinin ortalama eser element
konsantrasyonları arasında uyumsuzluk olduğu tespit edildi. Bunu açıklayabilmek için bunların beslendikleri fasulye çeşitlerinin
eser element konsantrasyonları belirlendi ve bu konsantrasyonların da birbiri ile uyumsuz olduğu bulundu. Sonuç olarak, bu fasulye
çeşitlerinde beslenen A. Obtectus’deki eser element konsantrasyonlarının farklılığı, fasulyedeki eser elementlerin
konsantrasyonlarının birbirinden çok farklı olmasına bağlı olabileceği öne sürüldü.
Anahtar Kelimeler : WDXRF, Mitel ve Nicel Analiz, Acancthoscelides obtestus (Say.)

 

ABSTRACT : In this work, the trace elements in adults of Acanthoscelides obtectus (Say.) caused tremendous damages during the
storage of the two different bean species, that have been taken from Tortum and Uzundere districts at the eight months period, have
been investigated qualitatively and semi-quantitatively by using Rigaku ZSX100e WDXRF Spectrometry. It is found that the
concentrations calculated with semi-quantitative analysis are contained an uncertainty about 10%. It’s been found that there is no
agreement between the mean values of these trace elements of the adults of Acanthoscelides obtectus (Say.) taken from two
different bean species. To explain this, it’s been determined the trace elements concentrations of two different bean species in
which the adults of Acanthoscelides obtectus (Say.) feeds, and it’s been found that these concentration values are not good
agreement each other. As a result, it’s concluded that the source of difference between mean values of trace element concentrations
of the adults of A. obtectus (Say.) may be arisen from the concentrations of two different bean species where they feed.
Key words : WDXRF, Qualitative and Quantitative Analysis Acanthoscelides obtectus (Say.)

 


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.