Bazı Mısır Çeşitlerinin Erzurum Ovası Koşullarında Silaj Amaçlı Yetiştirilme Olanakları / Possibilities to Grow Some Corn Cultivars in Erzurum Plain Conditions for Silage Production

Sancar Bulut, Özcan Çağlar, Ali Öztürk
803 298

Öz


ÖZET: Erzurum Ovası koşullarında, 2004 ve 2005 yıllarında yürütülen bu araştırmada 17 mısır çeşidi kullanılmıştır. Çeşitlerin
ortalaması olarak 2004 ve 2005 yıllarındaki çıkış süresi sırasıyla 12.9 ve 14.5 gün, tepe püskülü çıkarma süresi 79.8 ve 82.4 gün,
koçan püskülü çıkarma süresi 84.7 ve 86.3 gün, silaj için olgunlaşma süresi 117.7 ve 110.4 gün, bitki başına yaprak sayısı 11.3 ve
11.8 adet, bitki başına koçan sayısı 1.2 ve 1.2 adet, bitki boyu 219.7 ve 214.3 cm, hasıl verimi 6103.5 ve 6550.0 kg/da, hasıl verimi
içerisindeki sap, yaprak ve koçan oranları % 40.8, 21.5, 37.8 ve % 41.9, 22.4, 35.8, kuru madde oranı % 27.4 ve 27.1, kuru madde
verimi 1376.3 ve 1774.4 kg/da, ham protein oranı % 5.4 ve 5.6, ham protein verimi ise 90.5 ve 99.6 kg/da olmuştur. Erzurum Ovası
koşullarında silaj amacı ile yetiştirilecek mısır çeşitlerinde erkencilik ve verim en önemli özelliklerdir. Nispeten yüksek hasıl, kuru
madde ve ham protein verimine sahip DK-440 ve DK-585 çeşitleri yörede silaj amacıyla yetiştirilebilir.
Anahtar kelimeler: Mısır, silaj, adaptasyon, verim 

 

SUMMARY: This study was conducted using 17 corn cultivars in Erzurum conditions in 2004 and 2005. As an average of
cultivars, emergence time was 12.9 and 14.5 days, days to 50 % tasseling were 79.8 and 82.4, days to 50 % silking were 84.7 and
86.3, days to maturity for silage were 117.7 and 110.4, leaf numbers per plant were 11.3 and 11.8, ear numbers per plant were 1.2
and 1.2, plant heights were 219.7 and 214.3 cm, green matter yields were 6103.5 and 6550.0 kg/da, stem, leaf and ear range in green
matter 40.8, 21.5, 37.8 % and 41.9, 22.4, 35.8 %, dry matter contents were 27.4 and 27.1 %, dry matter yields were 1376.3 and
1774.4 kg/da, crude protein contents were 5.4 and 5.6 % and crude protein yields were 90.5 and 99.6 kg/da in 2004 and 2005
respectively. Earliness and productivity are the most important factors to select cultivar for silage under Erzurum Plain conditions.
DK-440 and DK-585 cultivars which have relatively higher green matter yield, dry matter yield and crude protein yield, can be
grown for silage production in this region.
Key words: Corn, silage, adaptation, yield


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.