Cilt 2, Sayı 4 (2007)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Akkaraman Kuzularda Bakır Yetersizliğinin ve Rasyona Bakır İlavesinin Bazı Hematolojik Parametreler, Yapağı Verimi, Yem Tüketimi ve Canlı Ağırlık PDF
Hüdai İPEK, Ercan KESKİN
Ergin Evcil Ördeklerin (Anas Platryhynchos) Perifer Kan Lenfositlerinde Alfa-Naftil Asetat Esteraz ve Asit Fosfataz Aktivitesinin Belirlenmesi PDF
Hasan Hüseyin DÖNMEZ, Emrah SUR
Erkek ve Bayanlarda Kafatası Kemiğinden Geometrik Morfometri Metoduyla Cinsiyet Tayini ve Ramus Flexure PDF
Yasin ŞAHİNER, Hakan YALÇIN
Erzurum’da Tüketime Sunulan Buğday Unlarının Toplam Aflatoksin, Aflatoksin.B1 ve Okratoksin A Yönünden İncelenmesi PDF
Korhan ÖZTURAN, Cemal ÜNSAL, Yakup KARAKAYA, Mustafa ATASEVER, Ziya Gökalp CEYLAN, Meryem AYDEMİR ATASEVER, A. Kürşat DEMİRKAYA
Hindi Eti ve Ürünlerinde Termofilik Campylobacter Türlerinin Varlığının Araştırılması PDF
Gürkan UÇAR, Abdullah KELEŞ, Ahmet GÜNER, Yusuf DOĞRUER, Mustafa ARDIÇ
Kaşar Peyniri Üretiminde Laktik Asit, Asetik Asit, Sitrik Asit ve Glucano Delta Lakton Kullanılması PDF
Mustafa ATASEVER, Ziya Gökalp CEYLAN, Gülşah ÇANAKÇI, İsmail ATASEVER
Sıcaklık Stresi Oluşturulan Broylerlerde Rasyona İlave Edilen Bitki Ekstraktının Büyüme Performansı ve İnce Bağırsak Villusları Üzerine Etkisi PDF
Mehmet Akif KARSLI, Hasan Hüseyin DÖNMEZ
Sıcaklık Stresi Oluşturulan Broylerlerde Yeme İlave Edilen Antibakteriyal Etkili Bitki Ekstraktının Bazı Hormon Seviyeleri Üzerine Etkileri PDF
Nurcan DÖNMEZ, Ercan KESKİN
The effects of chloramphenicol, thiamphenicol and florfenicol on glucose 6-phosphate dehydrogenase (G6PD), reduced glutathione (GSH) enzyme activities and some haematological parameters in mice PDF
Ali KARADENİZ, Sinan İNCE, Harun ALP


ISSN: 2147-9615