Cilt 4, Sayı 3 (2009)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Anadolu Yaban Koyunu (Ovis gmelini anatolica) ve Akkaraman Koyununun (Ovis aries) Kafa Kemikleri Üzerinde Karşılaştırmalı Makro-Anatomik Araştırma PDF
Hakan YALÇIN, Sefa LÖK
Sağlıklı ve Subklinik Mastitisli İneklerde Kan Serumu ALP, ALT ve Glukoz Düzeyleri Üzerine Çalışma PDF
Murat YÜKSEL, Fatih Mehmet KANDEMİR, Hüseyin DEVECİ, Necmi ÖZDEMİR
Dicrocoelium dendriticum ile Enfekte Koyun Karaciğerleri Üzerinde Parazitolojik ve Patolojik İncelemeler PDF
İbrahim BALKAYA, Kübra Asena TERİM KAPAKİN, Ömer Faruk KÜÇÜKKALEM
Balaban (Botaurus stellaris) ve Kızıl Şahin (Buteo rufinis) Neurocranium’u Üzerinde Karşılaştırmalı Makro-Anatomik İncelemeler PDF
Derviş ÖZDEMİR, Zekeriya ÖZÜDOĞRU, Mehmet CAN, Mukadder SUNAR
Ankara ili Sokak Köpeklerinde Toxoplasmosis Araştırılması PDF
Mehmet ŞAHAL, Serkal GAZYAĞCI, Selçuk KILIÇ, Cahit BABÜR, Kerem URAL

Olgu Sunumu

Bir Sığırda Kış Mevsiminde Babesiosis ve İmidocarb Dipropionat ile Sağaltımı PDF
Mehmet ŞAHAL, Sırrı KAR, Serkal GAZYAĞCI, Mustafa Sinan AKTAŞ

Derlemeler

Yenilenebilir Enerji Kaynağından Potansiyel Yem Kaynağına Giden Yol: Damıtık Tahıllar I- Damıtık Tahılların Elde Edilişi ve Nitelikleri PDF
Ferhat POLAT, Taylan AKSU
Platelet Kaynaklı Büyüme Faktörünün Yapısı, Fonksiyonları ve Gelişim Üzerine Etkileri PDF
Buket AYDEMİR, Ebru KARADAĞ SARI
İneklerde Kuru Dönem Mastitise Karşı Koruyucu Yaklaşımlar PDF
Mehmet CENGIZ


ISSN: 2147-9615