Bir Alabalık Çiftliğinde Doğal Enfekte Gökkuşağı Alabalıklarından (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Lactococcus garvieae’nin Kültür ve PCR ile Saptanması ve Etkenin Antibiyotik Duyarlılık Profillerinin Belirlenmesi

Yüksel DURMAZ, Yunus KILIÇOĞLU
908 613

Öz


Bu olgu sunumunda, Karadeniz Bölgesi’nde enfeksiyon çıkan bir ticari gökkuşağı alabalığı çiftliğinden toplanan 8 adet balık örneği incelendi. Hastalık etkeni saptandı ve etkenin antibiyotik duyarlılık profili araştırıldı. Salgın 21oC su sıcaklığında ve 2014 yılı Ağustos ayı içerisinde görüldü. Enfeksiyon bir aylık süre içerisinde % 70-75 oranında mortaliteye neden oldu. Bakteriyolojik incelemeler sonucunda 4 balığın karaciğer, dalak ve böbreklerinden Tryptic Soy Agar, McConkey Agar ve Shotts-Waltman Agar’da Lactococcus garvieae izole edildi. Suşların identifikasyonu kültür tekniği ile konfirmasyonu ise moleküler yöntemlerle yapıldı. Çalışmada elde edilen izolatların fenotipik özelliklerinin birbirleriyle uyumlu olduğu saptandı. Suşların tamamı florfenikol, eritromisin, oksitetrasiklin, amoksisilin ve ampisiline duyarlı, trimetoprim, sulfametoksazol/trimetoprim ve okzolinik asite dirençli bulundu. Enrofloksasin, sefoperazon, kanamisin, neomisin, ve gentamisine karşı değişen oranlarda duyarlılık belirlenirken suşların tamamında çoklu antibiyotik direnci tespit edildi.

Anahtar kelimeler


Antibiyotik duyarlılık, Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss), İzolasyon, Lactococcus garvieae, PZR

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17094/avbd.58682

Referanslar


Cai Y., Yang J., Pang H., Kitahara M., 2011.

Lactococcus fujiensis sp. nov, a lactic acid bacterium isolated from vegetable matter. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 61, 1590-1594.

Raissy M., Ansari M., 2011. Antibiotic susceptibility of Lactococcus garvieae isolated from rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in Iran fish farms.

African Journal of Biotechnology, 10, 1473-1476.

Alrabadi IN., 2012. The effect of several antibiotics on Lactococcus garvieae isolated from Jordanian dairy products. American Journal of Agricultural and Biological Sciences, 4, 468-472.

Kav K., Erganiş O., 2007. Konya Bölgesi’nde bulunan gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) çiftliklerinden Lactococcus garvieae izolasyonu, identifikasyonu ve fenotipik özelliklerinin belirlenmesi. Veteriner Bilimleri Dergisi, 23, 7-17.

Timur G., Yardımcı ER., Ürkü Ç., Çanak Ö., 2011.

Marmara Bölgesi kültür gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus bakteriyolojik ve histopatolojik metodlarla teşhisi. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 26, 63-81. Chan JFW., Woo PCY., Teng JLL., Lau SKP., Leung SSM., Tam FCC., Yuen KY., 2011. Primary infective spondylodiscitis caused by Lactococcus garvieae and a review of human L. garvieae infections. Infection, 39, 259-264.

Ferrario C., 2012. Lactococcus garvieae and Morganella morganii: two bacterial models to study quality and safety of fish products. Scientific field AGR/16. PhD programme in Food Science.

Regions (North South of Iran). World Journal of Fish and Marine Sciences, 5, 315-321. Didinen BI., Yardımcı B., Onuk EE., Metin S., Yıldırım P., 2014. Naturally Lactococcus garvieae infection in rainbow trout (Oncorhyncus mykiss Walbaum, 1792): new histopathological observations, phenotypic and molecular identification. Revue de

Medecine Veterinaire, 165, 12-19. Evans JJ., Klesius PH., Shoemaker CA., 2009. First isolation and characterization of Lactococcus garvieae from Brazilian nile tilapia, Oreochromis niloticus (L.) and pintado, Pseudoplathystoma corruscans (Spix & Agassiz). Journal of Fish Diseases, 32, 943-951.

Kav K., Erganiş O., 2008. Antibiotic susceptibility of Lactococcus garvieae in rainbow trout

(Oncorhyncus myiıss) farms. Bulletein of the Veterinary Institue in Pulawy, 52, 223-226. Avcı H., Aydoğan A., Tanrıkul TT., Birincioğlu SS., 20 Pathological and microbiological investigations in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) naturally infected with

Lactococcus garvieae. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi,16, 313-318. Çağırgan H., 2007. Gökkuşağı alabalığı hastalıkları,

Doğu Anadolu kalkınma programı ve kırsal kalkınma bileşeni. Van. S, 29-32. Altun S., Onuk EE., Çiftçi A., Büyükekiz AG., Duman M., 2013. Phenotypic, genotypic characterisation and antimicrobial susceptibility determination of

Lactococcus garvieae strains. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 19, 375-381. Englen MN., Kelley LC., 2000. A rapid DNA isolation procedure for the identification of Campylobacter jejuni by the polymerase chain reaction. Letters in

Applied Microbiology, 31, 421-426. Altınok I., 2011. Multiplex PCR assay for detection of four major bacterial pathogens causing rainbow trout. Diseases of Aquatic organisms, 93, 199-206.

Türe M., 2012. PFGE Metodu kullanılarak

Manual No 37. Southeast Asian Fisheries Development Center, Tigbauan. 5021, Iloilo, Philippines.

Becton Dickinson and Company (BD)., 2011.

Antimicrobial susceptibility test discs. 7 Loveton Circle Sparks, USA. Avsever ML., Tanrıkul TT., Güroy D., Metin S., Hasan AH., Tunalıgil S., 2014. Investigation of certain blood parameters in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss walbaum, 1792) naturally infected with Lactococcus

FisheriesSciences.com, 8, 114-120. Journal of Miyauchi E., Toh H., Nakano A., Tanabe S., Morita M., 2012. Comparative genomic analysis of

Lactococcus garvieae strains isolated from different sources reveals candidate virulence genes, International Journal of Microbiology, 1-7. Suneel D., Basappa K., 2013. Identification and characterization of Lactococcus garvieae and antimicrobial activity of its bacteriocin isolated from cow’s milk. Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research, 6, 104-108.

Halkman AK., Sağdaş EÖ., 2014. Mikrobiyoloji el kitabı. 3. Baskı, 7-211, Prosigma Tasarım, Ankara.