Contribution of Virtual Anatomic Models to Medical Education

Sema ÖZKADİF, Emrullah EKEN
754 307

Öz


 Gelişen   bilgisayar   teknolojisi   ile   birlikte,   medikal   eğitiminde   de   bir   çığır   açılmıştır.   Üç   boyutlu   görüntüleme   ve  rekonstrüksiyon   ile   virtual   model   oluşturma;   başta   anatomi   eğitimi   olmak   üzere,   cerrahi,   patoloji,   biyopsi,   adli   tıp,   spor  hekimliği   ve   plastik   rekonstrüksiyonda   kullanılan   bir   teknolojidir.   Beşeri   ve   veteriner   hekimlikte   anatomi   eğitiminde  kullanılan  bu  modeller  kadavra  sayısını  azaltarak,  öğrenci  için  daha  dikkat  çekici  bir  materyal  haline  gelmiştir.  Elde  edilen  modeller,  cerrahi  ve  biyopsinin  planlanmasında,  patolojinin  kavranmasında,  biyopsi  eğitiminde,  adli  tıpta  otopsi  sonucunda  bütün   organların   ve   yapıların   yüksek   doğruluklu   ölçümlerinin   yapılmasında   kullanılmaktadır.   Ayrıca,   spor   hekimliğinde  virtual  modeller  üzerinde  gerçekleştirilen  birtakım  deney  ve  gözlemler  sakatlanmaların  önüne  geçilmesinde  ve  yapılardaki  deformasyonların   tespitinde,   plastik   rekonstrüksiyonda   ise   postoperatif   dönemdeki   muhtemel   sonuçların   ortaya  çıkartılmasında  kullanılmaktadır.  Böylece,  medikal  alanda  eğitim,  teşhis  ve  tedavi  sürecinde  faydalanılan  virtual  anatomik  modeller,  gelecekte  daha  da  geliştirilerek,  kullanımı  yaygın  hale  getirilecektir.  

Tam metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.17094/avbd.77980